Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank điều chỉnh hạn mức các dịch vụ ngân hàng điện tử

Agribank dieu chinh han muc cac dich vu ngan hang dien tuT ngày 01/7/2019, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) điu chnh hn mc giao dch các dch v ngân hàng đin t dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghip đang s dng các dch v Ngân hàng đin t ca Agribank.

Tương ng vi các phương thc xác thc nâng cao, Agribank cung cp chi tiết hn mc giao dch đi vi các dch v Ngân hàng đin t (gm: Internet Banking, SMS Banking, Agribank E - Mobile Banking, BankPlus). (xem ti đây)

Mt s lưu ý

Đi vi khách hàng cá nhân, các khách hàng s dng SMS OTP hoc Token OTP cơ bn không có mã PIN (không có chc năng xác thc người s dng) trên Internet Banking ch được chuyn khon ti đa 100trđ/giao dch và 100trđ/ngày (đi vi chuyn khon trong cùng h thng), ti đa 50trđ/giao dch và 100trđ/ngày (đi vi chuyn khon liên ngân hàng 24/7.

Đi vi khách hàng t chc, đ s dng dch v thanh toán và tài chính trên Internet Banking, người phê duyt bước cui cùng phi s dng PTXT loi (2), (3), (4), (5).

Thông tin chi tiết, liên h: Trung tâm H tr và Chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 558818 hoc Phòng giao dch Agribank gn nht trên toàn quc.

Xem 1418 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng