Thứ hai, 21 Tháng 10 2019
TIN MỚI
BIDV tuyển dụng cán bộ CNTT năm 2019

BIDV tuyển dụng cán bộ CNTT năm 2019

Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) cn tuyn 32 k sư/c nhân Công ngh Thông tin (CNTT) ti nhiu v trí khác nhau nhm b sung lc lượng nhân s cht lượng cao, đáp ng nhu cu kinh doanh trong thi gian sp ti. Thời gian nhn h sơ t ngày 17/6/2019 đến hết ngày 14/7/2019.

S lượng tuyn dng:

- Chuyên viên điu tra s kin bo mt: 01 ch tiêu

- Chuyên viên Phân tích s kin bo mt: 02 ch tiêu

- Chuyên viên Bo mt ng dng - Th: 02 ch tiêu

- Chuyên viên Bo mt mng - máy tính: 01 ch tiêu

- Lp trình viên mc 2: 21 ch tiêu

- Chuyên viên Qun tr ng dng: 04 ch tiêu

- Chuyên viên Vn hành Phn mm: 01 ch tiêu

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng đi vi các v trí tuyn dng: Chi tiết mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng xem tại đây.

Đa đim làm vic: Tr s Trung tâm Công ngh Thông tin - Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam ti thành ph Hà Ni (Đa ch: Tòa nhà BIDV - S 7 ph Duy Tân - Phường Dch Vng Hu - Qun Cu Giy - Hà Ni)

Yêu cu chung: Không quá 35 tui, có trình đ chuyên môn t đi hc tr lên, được đào to chính quy, tp trung, h dài hn t 4 năm tr lên (trường hp hc liên thông t cao đng lên đi hc không thuc đi tượng này); Trường đào to: Danh mc các trường Đi hc thuc din tuyn dng (Danh sách các trường tuyển dụng xem tại đây); Chuyên ngành tuyn dng: Công ngh Thông tin, Đin t Vin thông, Toán - Tin, Khoa hc máy tính, H thng Thông tin, Công ngh K thut Đin t, Truyn thông, An toàn thông tin; Đim trung bình chung các năm hc t 6,0 tr lên (đi vi thang đim 10) hoc 2,5 tr lên (đi vi thang đim 4); BIDV chp nhn ng viên d tuyn (i) đã có kết qu hc tp năm cui nhưng chưa thi tt nghip hoc chưa bo v tt nghip (ii) đã được cp Giy chng nhn tt nghip Đi hc nhưng chưa có Bng tt nghip Đi hc. ng viên cam kết nếu trúng tuyn s b sung Bng tt nghip đi hc khi ký hp đng lao đng chính thc; Ngoi ng: Yêu cu ti thiu chng ch C tiếng Anh. Chp nhn ng viên hoàn thin tiêu chun Tiếng Anh trong vòng 12 tháng nếu trúng tuyn; Điu kin khác: Đ sc kho đ đm nhim công tác, không có d tt, không mc bnh xã hi. Sn sàng làm vic ngoài gi và đi công tác khi cơ quan có yêu cu. Có tinh thn trách nhim cao, có k năng giao tiếp và chu được áp lc công vic cao. Ưu tiên các đi tượng đã có kinh nghim và thi gian công tác trong lĩnh vc CNTT.

Hình thc tuyn dng:

- Vòng 1: Sơ tuyn h sơ, la chn các thi sinh đ điu kin tiêu chun tuyn dng.

- Vòng 2: T chc thi đánh giá trình đ theo 03 bài thi tp trung (Lý thuyết CNTT, thc hành CNTT và tiếng Anh, IQ).

- Vòng 3: Phng vn.

Chế đ đãi ng:

- Được tr lương trên cơ s trình đ, năng lc ca tng cá nhân, v trí công vic được giao đm nhn và theo Quy chế lương ca Trung tâm Công ngh Thông tin - BIDV.

- Được chi b sung thu nhp theo kết qu làm vic, v trí công vic và theo quy đnh ca BIDV.

H sơ d tuyn:

- Đơn xin d tuyn theo mu ti website tuyn dng ca BIDV (http:// tuyendung.bidv.com.vn) hoặc lấy bản mẫu phiếu đăng ký dự tuyển của BIDV tại đây,

- Bn sao các giy t: Bng tt nghip đi hc hoc Chng nhn tt nghip tm thi; Bng đim các năm hc trường Đi hc; Các chng ch liên quan đến chuyên ngành đào to (nếu có); Bng tt nghip THPT; Chng ch Ngoi ng; Chng ch v thành tích đc bit trong quá trình hc tp (nếu có); Giy khai sinh.

- Đi vi các sinh viên đang hc năm cui: Bng đim các năm hc tính đến thi đim np h sơ (thay cho Bng tt nghip đi hc hoc CN tt nghip tm thi).

Cách thc np h sơ:

- ng viên la chn mt trong các hình thc sau: np h sơ ti đa ch email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoc np h sơ trc tiếp (bn photocopy) ti Trung tâm Công  ngh Thông tin - BIDV (s 7 Duy Tân, Cu Giy, Hà Ni).

- Sau khi kết thúc vòng thi viết và thc hành, các ng viên trúng tuyn vào vòng phng vn phi np h sơ bn giy (bn photo công chng và bn gc đ đi chiếu) ti Trung tâm Công  ngh Thông tin - BIDV trước khi d thi vòng phng vn. Trường hp ng viên không có đy đ giy t, bng cp theo quy đnh hoc các thông tin trên giy t không trùng khp vi các thông tin trong h sơ đã đăng ký, ng viên s b loi khi danh sách d thi vòng phng vn.

Thông tin chi tiết, liên h trc tiếp qua email vi ông Nguyn Viết Ton - Trưởng phòng T chc Nhân s - Trung tâm Công  ngh Thông tin - BIDV (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 1711 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.