Chủ nhật, 05 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Vietcombank điều chỉnh quy định sản phẩm tiền gửi trực tuyến

Vietcombank dieu chinh dich vu IBankingT ngày 05/7/2019, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) tm dng cung cp sn phm Tin gi trc tuyến trên các kênh VCB-iB@nking và VCB-MobileB@nking đi vi khách hàng cá nhân người nước ngoài.

- Khách hàng cá nhân người nước ngoài có th tiếp tc thc hin giao dch tin gi có kỳ hn ti các Chi nhánh, Phòng giao dch ca Vietcombank trên toàn quc.

- Đi vi các tài khon Tin gi trc tuyến ca khách hàng cá nhân người nước ngoài m trước ngày 05/7/2019: Vietcombank tiếp tc duy trì tài khon đến ngày đến hn. Ti ngày đến hn, Vietcombank thc hin đóng tài khon Tin gi trc tuyến, chuyn gc và lãi vào tài khon thanh toán bng VND ca khách hàng.

- Trường hp khách hàng không có tài khon thanh toán bng VND hoc tt c các tài khon thanh toán bng VND ca khách hàng b khóa/khóa chiu ghi có ti thi đim đóng tài khon Tin gi trc tuyến, Toàn b s dư gc và lãi trên tài khon Tin gi trc tuyến ca khách hàng s được Vietcombank gi h, không tiếp tc sinh lãi...

Sn phm Tin gi trc tuyến đã được Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) trin khai cung ng ti khách hàng cá nhân t năm 2011. Sn phm cung cp tính năng ưu vit, cho phép khách hàng thc hin giao dch tin gi có kỳ hn thông qua kênh giao dch trc tuyến VCB-iB@nking và/hoc VCB-Mobile B@nking.

Thông tin chi tiết, liên h Chi nhánh, Phòng giao dch Vietcombank gn nht hoc Trung tâm dch v khách hàng 24/7 theo s 1900545413.

Xem 1691 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng