Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020
TIN MỚI

GPBank thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay

Thong baoNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n vay.

1. Người thu gi tài sn bo đm: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du Khí Toàn Cu - Chi nhánh Th Đô

Đa ch: Tng 1 và tng 8 s 75 ph Phương Mai, phường Phương Mai, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

2. Chi tiết v tài sn cn thu gi:

- Thông tin tài sn thu gi: Tài sn là toàn b Quyn s dng đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BE 002375, s vào s cp GCNQSDĐ s 1278.QĐ_UBND.2011 CH.00239.2011 do UBND huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni cp ngày 18/04/2011. Hin trng tha đt c th như sau:+ Tha đt s: 11(5); T bn đ s: 26;

- Đa ch: Thôn Võng La, xã Võng La, huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni;

- Din tích: 50m2;

- Hình thc s dng: Riêng: 50m2; Chung: Không;

- Mc đích s dng: Đt ti nông thôn: 33m2; Đt vườn: 17m2;

- Thi hn s dng: Lâu dài;

- Ngun gc s dng: Nhn chuyn nhượng QSD đt theo hp đng s 2703/2011/HĐCN do Văn phòng công chng Trung Tâm chng thc ngày 29/3/2011.

3. Tài sn cn thu gi hin đang thế chp ti GPBank Th Đô theo Hp đng thế chp Quyn s dng đt cho người th ba vay vn Ngân hàng s công chng: 4893.2011/HĐTC, ngày 20/07/2011 gia Bên thế chp là ông Hoàng Xuân Trình và v là bà Trn Th Nhn, Bên vay vn Công ty C phn M thut Vinaart, vi Bên nhn thế chp là Ngân hàng TMCP Du Khí Toàn Cu - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Nay là Ngân hàng TM TNHH MTV Du Khí Toàn Cu - Chi nhánh Th Đô).

4. Tài sn cn thu gi hin đang đm bo cho khon vay ca Công ty C phn M thut Vinaart (người đi din là ông Nguyn Ngc Giáp) ti GPBank Th Đô.

5. Lý do thu gi Tài sn bo đm: Thc hin x lý tài sn bo đm đ gii quyết khon vay ca Công ty C phn M thut Vinaart.

6. Thi gian thu gi tài sn bo đm: K t ngày 15/07/2019 cho đến khi hoàn thành các th tc pháp lý cn thiết đ x lý tài sn thu hi n vay.

Xem 1758 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng