Thứ sáu, 03 Tháng 7 2020
TIN MỚI

BIDV Bắc Hà Nội lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bc Hà Ni  thông báo v vic la chn t chc đu giá khon n.

Thông tin khon n:

- Thông tin bên n: Ông Nguyn Duy Hùng, CMND s: 031171365 do CA TP Hi Phòng cp ngày 09/09/2011, cùng v là bà Đoàn Th Hoa Quỳnh, CMND s 031335192 do CA TP Hi Phòng cp ngày 28/06/2001. C hai ông bà cùng có h khu thường trú ti s 13 Lãn Ông, phường Phan Bi Châu, qun Hng Bàng, TP.Hi Phòng.

- Giá tr khon n: Giá tr khon n ca khách hàng Nguyn Duy Hùng cùng v là bà Đoàn Th Hoa Quỳnh( tính đến hết ngày 20/06/2019) là 40.154.031.655 Đng. Trong đó:

+ Dư n gc: 18.671.100.000 đng

+ Dư n lãi: 18.087.128.627 đng

+ Lãi pht: 3.395.803.028 đng

- Thông tin tài sn đm bo ca khon n:

 + Tài sn đm bo th nht: Quyn s dng đt ca ông Nguyn Văn Đ, bà Nguyn Th Quế ti đa ch tha đt s 57+58 t 9, khu đường 5/1, phường Hùng Vương, qun Hng Bàng, TP Hi Phòng theo Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s AB 156109; s vào s cp GCN QSD đt: 000166/QSDĐ/HB - 2004 do UBND Qun Hng Bàng - TP Hi Phòng cp ngày 29/12/2004. C th như sau:

Tha đt s 57+58; T bn đ s: 02-HV

Đa ch tha đt: T 9- khu đường 5/1, phường Hùng Vương, qun Hng Bàng, TP Hi Phòng

Din tích: 779,0 m2 (Bng ch: By trăm by mươi chín mét vuông)

Hình thc s dng: S dng riêng: 779,0m2; S dng chung: Không m2

Mc đích s dng đt: Đt ti đô th

Thi hn s dng: Lâu dài

Ngun gc s dng đt: Nhà nước công nhn quyn s dng đt như Nhà nước giao đt không thu tin s dng đt vi din tích 609m2, giao đt có thu tin s dng đt vi din tích 170 m2

+ Tài sn đm bo th hai: Quyn s dng đt ông Nguyn Văn Đ, bà Nguyn Th Quế ti đa ch tha đt s 51+52+57, t bn đ s 02-HV, t 9 - khu đường 5/1 - phường Hùng Vương - qun Hng Bàng - TP Hi Phòng theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s AB 090689; s vào s cp GCN QSD đt: 000459/QSDĐ do UBND Qun Hng Bàng - TP Hi Phòng cp ngày 29/12/2004. C th như sau:

Tha đt s 51+52+57; T bn đ s: 02-HV

Đa ch tha đt: T 9- khu đường 5/1, phường Hùng Vương, qun Hng Bàng, TP Hi Phòng

Din tích: 414,0 m2 (Bng ch: Bn trăm mười bn mét vuông)

Hình thc s dng: S dng riêng: 414,0m2; S dng chung: Không m2

Mc đích s dng đt: Đt ti đô th

Thi hn s dng: Lâu dài

Ngun gc s dng đt: Nhà nước công nhn quyn s dng đt như Nhà nước giao đt không thu tin s dng đt.

- Giá khi đim bán đu giá khon n: 19.082.000.000 đng (bng ch: Mười chín t không trăm tám mươi hai triu đng)

Thi hn np h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là 10 ngày làm vic k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Bc Hà Ni phi nhn được trong thi hn 15 ngày làm vic k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ: Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bc Hà Ni, Phòng Khách hàng cá nhân 1

- Đa ch: S 137A Nguyn Văn C, phường Ngc Lâm, qun Long Biên, TP Hà Ni.

- Đu mi liên h: Ông Nguyn Thanh Tun- phó trưởng phòng KHCN1

- Đin thoi:  0983269048- 024 22207996( máy l 889); E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiêu chí la chn: T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

- Chi phí hp lý, th tc nhanh gn

H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- H sơ đăng ký mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV  Bc Hà Ni s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn, BIDV Bc Hà Ni không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 1493 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng