Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

TPBank thay đổi hạn mức giao dịch với eToken

TPBank thay doi han muc giao dich voi eTokenT 29/6/2019, cùng vi vic trin khai Phương thc xác thc mnh eToken v2.0, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) chính thc nâng hn mc giao dch lên ti trên 10 t đng mt ngày đi vi các khách hàng s dng eBank doanh nghip và 1,5 t đng/ngày đi vi khách hàng s dụng eBank cá nhân.

Hn mc giao dch vi TPBank eToken được cp nht chi tiết như sau:

Vi khách hàng doanh nghip:

Phương thức xác thực Hạn mức/lần Hạn mức/ngày
 OTP SMS Không giao dịch Không giao dịch
 Token Key/Token Card Không giao dịch Không giao dịch
 eToken BIZ phiên bản hiện tại 1.0 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng) 10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng)
 eToken BIZ phiên bản nâng cấp 2.0 Theo nhu cầu của Khách hàng Theo nhu cầu của Khách hàng

Lưu ý: Trên đây là hn mc tính riêng vi mi user, thc tế Khách hàng doanh nghip áp dng hn mc cng gp ca các user Kế toán viên và Giám đc: VD Kế toán và Giám đc cùng dùng eToken BIZ v1.0 thì s áp dng hn mc gp là 2 t/ln và 20 t/ngày.

Vi khách hàng cá nhân:

Phương thức xác thực Hạn mức/lần Hạn mức/ngày
 OTP SMS 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng) 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)
 Token Key/Token Card 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)
 TPBank eToken 300.000.000 VND (Ba trăm triệu đồng) 1.500.000.000 VND (Một tỷ năm trăm triệu đồng)
 Vân tay/Face ID 1.000.000 VND (Một triệu đồng) 5.000.000 VND (Năm triệu đồng)
 Push notification 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng) 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng)

Đăng ký TPBank eToken v2.0 min phí vi hn mc giao dch cao vô cùng đơn gin và hoàn toàn t đng:

- Đăng ký mới:  bn ch cn vào TPBank eBank -> Cài đt -> Phương thc xác thc -> Đăng ký eToken.

- Bn đã và đang s dụng phiên bn cũ v1.0: vui lòng tìm t khóa TPBank eToken (hoc TPBank eToken BIZ vi doanh nghip) trên App store/Google Play và cp nht lên phiên bn v2.0 để sử dụng.

- Bn đã đăng ký (nhưng hiện tại đang sử dụng phương thc xác thc khác): ch cn vào TPBank eBank > Cài đt > Phương thc xác thc > Thay đổi phương thc xác thc.

Xem 1941 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng