Thứ tư, 27 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Eximbank triển khai dịch vụ chi lương trên Internet Banking

Eximbank trien khai dich vu chi luong tren Internet BankingNgân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) hin đang trin khai dch v chi lương trên Internet Banking ch thc hin 1 giao dch duy nht đ chuyn khon ngay tc thì cho tt c nhân viên, va tiết kim thi gian, ngun lc; va an toàn, bo mt thông tin

Dch v bao gm:

- Chi lương trong h thng Eximbank: người th hưởng có tài khon ti Eximbank

- Chi lương ngoài h thng Eximbank: người th hưởng có tài khon ti ngân hàng khác

Điu kin và th tc s dng dch v:

- Khách hàng có tài khon thanh toán ti Eximbank

- Khách hàng s dng dch v Internet Banking gói thanh toán

- Đăng ký s dng tin ích chi lương qua Internet Banking

Thông tin chi tiết, liên h: Trung tâm h tr khách hàng (Call Center): 18001199 (nhn phím s 3), t th Hai đến th Sáu (7h30 - 21h00) và th By (7h30 - 17h00).Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 1977 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng