Thứ tư, 27 Tháng 1 2021
TIN MỚI

SeABank hỗ trợ doanh nghiệp ngành Y

SeABank ho tro doanh nghiep nganh YNgân hàng Đông Nam Á (SeABank)đã thiết kế riêng sn phm “Tài tr Doanh nghip kinh doanh dược phm, vt tư y tế, thiết b y tế” dành cho doanh nghip ngành Y vi s đa dng v hình thc cp tín dng, cơ chế lãi sut ưu đãi, chính sách tài sn đm bo linh hot…

Sn phm “Tài tr Doanh nghip kinh doanh dược phm, vt tư y tế, thiết b y tế” so vi các sn phm trên th trường, ưu đãi ca SeABank được gii chuyên gia đánh giá là rt thiết thc vi doanh nghip, đáp ng trn gói nhu cu ca doanh nghip kinh doanh dược phm, vt tư y tế, thiết b y tếvi các hình thc cp tín dng đa dng như: Cho vay ngn hn b sung vn lưu đng, Phát hành bo lãnh, Phát hành L/C nhp khu.

Tính ưu vit ca sn phm “Tài tr doanh nghip ngành dược” trước hết là t l gii ngân vn vay lên ti 100% giá tr Hp đng/hóa đơn/đơn đt hàng đu vào. Đng thi, mc lãi sut vay cũng rt hp dn, linh hot tùy theo thi gian vay vn.

Bên cnh đó, doanh nghip khi phát hành bo lãnh ti SeABank còn được hưởng t l tín chp cao. Đc bit, đi vi dch v phát hành Thư tín dng, SeABank cho phép t l ký qu ch t 2% giá tr Thư tín dng giúp Doanh nghip gim áp lc v vn.

Ngoài ra, chính sách tài sn đm bo cũng rt đa dng, linh hot bao gm: Bt đng sn, phương tin vn ti, quyn đòi n đã hình thành, quyn đòi n hình thành trong tương lai vi các bnh vin… SeABank còn cam kết h tr ti đa v th tc, h sơ, chng t giúp doanh nghip có th d dàng tiếp cn ngun vn đ yên tâm sn xut kinh doanh..

Vi nhng ưu đãi và tin ích đi kèm, SeABank kỳ vng sn phm này s là gii pháp tài chính trn gói giúp doanh nghip kinh doanh dược phm, vt tư y tế, thiết b y tế nhanh chóng nm bt cơ hi kinh doanh, t đó góp phn phát trin kinh tế ca đt nước nói chung.

Xem 1945 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng