Chủ nhật, 26 Tháng 1 2020
TIN MỚI

CB hành trình mở lối hướng tới tương lai

CB voi chu truong quy hoach mang luoiTròn 4 năm k t du mc chính thc thuc s hu 100% vn Nhà nước vi s h tr toàn din t Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) vào ngày 05/3/2015, Ngân hàng Xây dng (CB) đã và đang tng bước tr li th trường cùng nim tin vượt gian khó, bt phá khi gii hn ni ti.

Hành trình vượt gian khó

Là ngân hàng đu tiên được Ngân hàng Nhà nước mua bt buc, ti thi đim đó, CB liên tc đi din vi nguy cơ mt thanh khon. Các hot đng kinh doanh hu như đóng băng. Trong bi cnh xây dng li “t dưới mt đt”, tháng 7/2015, CB tr li th trường vi nhn din thương hiu mi.

Cùng vi hình nh ngân hàng thân thin là rt nhiu n lc trong “ngn ngang” công vic đ trin khai mô thc qun tr, đnh hướng kinh doanh, xây dng h thng quy chế, quy trình hot đng, ban hành h thng sn phm dch v, phc v phát trin mng tín dng mt ngân hàng mà trước đó hu như ch tp trung huy đng vn. Tháng 6/2016, tc hơn 1 năm sau khi chuyn đi mô hình, CB đã được Ngân hàng Nhà nước cp phép đy đ hot đng nghip v ca mt ngân hàng thương mi như huy đng vn, s dng vn, cp tín dng, trung gian tài chính, cho vay khách hàng cá nhân, bo lãnh, phát trin các dch v ngân hàng bán l..., hướng ti mc tiêu tr thành ngân hàng bán l, chuyên nghip và hiu qu.

Đến nay, sau 4 năm hot đng, trong bi cnh chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và phi đi mt vi nhng khó khăn, yếu kém ni ti, nhưng vi s đnh hướng ca Ngân hàng Nhà nước, s h tr t Vietcombank và s n lc ca tp th đi ngũ nhân viên, CB đã gi được n đnh h thng, gi vng nim tin trong khách hàng, công chúng và đt được nhng kết qu đáng khích l, ghi du n quan trng trên hành trình phát trin. Ti thi đim 31/12/2018, CB đt huy đng vn trên th trường 1 gn 29.000 t đng, tăng trên 3.000 t đng so vi cùng kỳ năm 2017. Dư n tín dng tiếp tc tăng trưởng tích cc so vi năm 2017.

Công tác kinh doanh vn bước đu gt hái được nhng thành công nht đnh, mang li thu nhp cho CB. Công tác thu hi n được chú trng, là ht nhân ca tiến trình tái cơ cu được CB tp trung trin khai tích cc, vn dng trit đ các gii pháp phù hp vi tng món n đ thu hi n hiu qu nht ngay sau khi có các phán quyết ca tòa. Đến thi đim 31/12/2018, hơn 5.000 t đng n xu đã được thu hi; đng thi, CB đang có quyn thu hi n gn 40.000 t đng vi các nhóm n ln đã có phán quyết.

Gây dng nim tin nơi khách hàng

Không ch là nhng con s, ch s nim tin có ý nghĩa sng còn trong hot đng ca ngân hàng. Vi CB, đó là s gn bó ca khách hàng truyn thng và phát trin thêm hàng ngàn khách hàng mi trong 4 năm qua.

Đ đt được s ng h đó, CB xây dng đy đ b sn phm dch v đáp ng nhu cu ca khách hàng và có yếu t cnh tranh. Hin CB có 5 sn phm tin gi tiết kim, 10 sn phm cho vay tùy chn lãi sut, dch v tin gi thanh toán, chuyn tin vi chính sách đơn gin, linh hot, kim soát cht ch các ri ro.

Nhm tăng cường năng lc cnh tranh, bt kp xu hướng phát trin ca th trường, s lên ngôi ca công ngh thông tin và vin thông (ICT), CB đã áp dng nhng nn tng công ngh hin đi vào quá trình tái cơ cu, cũng như các hot đng kinh doanh. Đng thi, CB tp trung xây dng quy trình phc v khách hàng chuyên nghip, hiu qu và trin khai các chương trình ưu đãi hp dn. Đc bit, năm 2019, s năng đng ca các chương trình khuyến mi đm bo “hơn 365 ngày” ph sóng vi nhiu hình thc linh hot s mang đến khách hàng tham gia vay và gi tin nhiu tri nghim thú v. Ngay sau chương trình lì xì dp Tết K Hi, CB trin khai ngay “Ngày ca yêu thương” cho 1 ngày ưu đãi duy nht dp 8/3. Và t ngày 2/4/2019 đến hết 30/6/2019, CB chào hè cùng chương trình “Hè rn ràng - Hàng ngàn quà tng” vi gn 25.000 quà tng ngay sôi đng không khí mùa hè. Đây là chương trình quà tng thêm, khách hàng vn được đm bo lãi sut hp dn.

Hướng đến tương lai

Sau hơn 3 năm n lc đi mi toàn din, ti Hi ngh tng kết hot đng kinh doanh năm 2018 và trin khai nhim v năm 2019 ca CB, lãnh đo Ngân hàng Nhà nước đã biu dương tinh thn n lc ca cán b, nhân viên Ngân hàng. Lãnh đo Ngân hàng Nhà nước nhn mnh, trong điu kin hot đng còn nhiu khó khăn, nhưng các cán b, nhân viên đã đng hành, chung thy cùng Ngân hàng gi vng nim tin trong khách hàng và công chúng, xây dng hình nh CB đi mi, tích cc, đt được nhng kết qu tt trong huy đng vn, cũng như mt s mt hot đng.

Năm 2019, đánh du chng đường 30 năm xây dng và 4 năm chính thc thuc s hu nhà nước, vượt qua rt nhiu khó khăn, thách thc, CB đã nhn được s quan tâm, tìm hiu ca mt s nhà đu tư trong nước và ngoài nước. Theo thông tin mi nht, hin nay, Tp đoàn tài chính Nht Bn J Trust bày t quan tâm tham gia cơ cu li Ngân hàng.

Xem 3549 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.