Thứ năm, 02 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Eximbank triển khai dịch vụ thu xếp ngoại tệ đầu tư ra nước ngoài

Eximbank trien khai dich vu thu xep ngoai te dau tu ra nuoc ngoaiT ngày 20/6/2019, Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) trin khai dch v thu xếp ngoi t đu tư ra nước ngoài dành cho khách hàng doanh nghip.

Ni dung dch v

Eximbank phát hành Văn bn cam kết thu xếp ngoi t ca t chc tín dng khi nhn Giy đ ngh ca khách hàng.

Văn bn cam kết thu xếp ngoi t ca t chc tín dng th hin ni dung Eximbank cam kết bán ngoi t cho nhà đu tư vi s lượng c th đ thc hin d án vi các thông tin c th v tên d án, tên t chc nước ngoài và quc gia, vùng lãnh th tiếp nhn đu tư trong trường hp nhà đu tư đáp ng các điu kin mua ngoi t theo quy đnh ca pháp lut.

Điu kin s dng Dch v

Khách hàng phi m tài khon thanh toán ti Eximbank.

Quy đnh khác

Không áp dng chính sách hy/điu chnh Văn bn cam kết ngoi t ca t chc tín dng.

Thông tin chi tiết, liên h: các Chi nhánh/Phòng giao dch của Eximbank.

Xem 1676 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng