Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vì sao Ngân hàng Nhà nước siết vốn vay mua căn hộ trên 3 tỉ đồng?

Hinh anh nha o xa hoiNgân hàng Nhà nước (NHNN) đang ly ý kiến đi vi d tho Thông tư thay thế thông tư 36/2014/TT-NHNN quy đnh các gii hn, t l bo đm an toàn trong hot đng ca t chc tín dng, chi nhánh NH nước ngoài.

Hin các khon cho vay mua nhà, sa cha nhà đ bán, cho thuê… vi mc đích sinh li đu được ngân hàng đưa vào cho vay tiêu dùng làm méo mó chính sách tín dng.

Nhiu ý kiến băn khoăn xung quanh quy đnh v áp dng h s ri ro t 50%- 150% đi vi các khon cho vay cá nhân phc v nhu cu đi sng, tùy theo s tin vay khác nhau. Đáng lưu ý, vic quy đnh áp mc ri ro 150% đi vi khon vay cá nhân phc v nhu cu đi sng có dư n trên 3 t đng s tiếp tc siết dòng vn tín dng đ vào cho vay mua nhà, căn h cao cp…

Liên quan đến vn đ này, NHNN va có thông tin phn hi và cho rng cn nhìn nhn khách quan v quy đnh sa đi. Bi vic áp h s ri ro theo giá tr khon tin vay khác nhau có th chưa thc s hp lý vi tt c khon vay liên quan đến bt đng sn nhưng là bước tiến so vi quy đnh trước đây.

C th, Thông tư 36 trước đây quy đnh toàn b khon vay kinh doanh bt đng sn (gm c cho vay mua nhà ) đu áp dng h s ri ro 200%, tr khi đó là cho vay tiêu dùng. Điu này dn đến hin tượng các khon cho vay mua nhà, sa cha nhà đ bán, cho thuê… vi mc đích sinh li đu được các NH thương mi đưa vào cho vay tiêu dùng, t đó phn ánh không đúng bn cht ri ro ca nó, khiến chính sách điu tiết tín dng tiêu dùng b méo mó.

Nay, d tho sa đi Thông tư 36 quy đnh gii hn khon cho vay cá nhân đ khách hàng mua nhà mà tng dư n gc dưới 1,5 t đng, mua nhà xã hi, mua nhà theo các chương trình, d án h tr ca Chính ph… được áp dng h s ri ro 50%; mc h s ri ro 100% đi vi các khon vay có n gc t 1,5 - 3 t đng… nhm phn ánh đúng hơn ch trương chính sách khuyến khích, h tr người dân mua nhà , nhà xã hi, nht là nhng đi tượng có nhu cu thc, nhu cu thiết yếu và đang là phân khúc thiếu ngun cung.

"Các mc ngưỡng áp dng ri ro đã được phân tng nhm tác đng tt hơn, điu chnh tt hơn đến th trường, giúp đi tượng th hưởng chính sách được hưởng li nhiu hơn. Đây là đim tích cc ca quy đnh sa đi so vi trước đây" - đi din NHNN phân tích .

Cơ quan son tho cũng cho rng cn đánh giá chính xác hơn v mc 3 t đng. Theo nguyên tc các NH ch cho vay mua nhà vi t l cho vay ti đa là 70% giá tr hp đng mua bt đng sn, nên ngưỡng 3 t đng giá tr gc ca khon vay thì tương ng giá tr nhà s mc 4,2-4,5 t đng. Đây có l là con s khá hp lý so vi giá nhà trung bình hin nay ti Vit Nam, cũng như mc thu nhp ca người dân Vit Nam và đi tượng mua bt đng sn này.

Ngoài ra, phm vi tác đng ca thông tư này s không quá ln đến th trường bt đng sn, vì ch áp dng đi vi NH thương mi gp khó khăn v tài chính trong giai đon sáp nhp, hp nht chưa đáp ng chun Basel II.

K t năm 2020, các t chc tín dng, chi nhánh NH nước ngoài s áp dng quy đnh t l an toàn vn theo quy đnh ti Thông tư s 41. Theo đó, h s ri ro ca khon cho vay bo đm bng bt đng sn, khon cho vay thế chp nhà s phn ánh chính xác mc đ ri ro ca khon vay t 30% đến 200% ph thuc vào đc đim, cu trúc ca khon vay (t l bo đm ca khon vay, t l thu nhp ca khách hàng, mc đích s dng vn vay…).

Quy đnh này s phn ánh chính xác hơn mc đ ri ro ca khon vay lĩnh vc bt đng sn và giúp NHNN kim soát tt hơn thanh khon, mc đ ri ro ca h thng NH.

Theo Người lao đng

Xem 298 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng