Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
TIN MỚI

SCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

Thong baoNgân hàng Sài Gòn (SCB) thông báo s thc hin quyn thu gi tài sn bo đm theo Ngh quyết s 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 ca Quc hi đi vi khon vay ca Ông T Hip Hòa, Bà Phan Th Hương.

Tài sn thu gi:

-Tên tài sn: Phương tin vn ti: Xe oto Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4x4

- Đc đim tài sn: S khung: FF50HW721029; S máy: P5AT2433578;  Bin kim soát: 92C-115.33.

- Ch tài sn: ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương.

- Giy t pháp lý chng nhn quyn s hu/s dng tài sn: Chng nhn đăng ký ô tô s 017279 do Phòng CSGT CA Qung Nam cp ngày 11/07/2017.

Lý do thu gi: Do ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương vi phm nghĩa v tr n đi vi SCB, SCB tiến hành thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo quy đnh ca pháp lut.

Thi gian, đa đim và thành phn tham gia thu gi:

- Thi gian tiến hành thu gi: Vào lúc 09 gi 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 hoc khi SCB phát hin được tài sn.

- Đa đim thu gi: Th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin được tài sn.

- Thành phn tham gia bao gm:

+ Đi din UBND th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin TSĐB.

+ Đi din Công an Th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin TSĐB.

+ Đi din SCB: ông Đoàn Minh Dũng Chc v: NV KHCN.

SCB yêu cu ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương nghiêm túc chp hành vic bàn giao tài sn, có mt đúng thi gian và đa đim nêu trên đ hp tác vi SCB trong vic thu gi tài sn. Mi hành vi cn tr vic thu gi tài sn bo đm s b x lý theo quy đnh ca Pháp lut. Các chi phí phát sinh trong quá trình thc hin thu gi s do ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương có nghĩa v thanh toán.

SCB s thc hin vic công khai thông tin v thi gian, đa đim thu gi, tài sn bo đm được thu gi, lý do thu gi ti: Trang thông tin đin t https://www.scb.com.vn; Tr s UBND th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam

Thông tin chi tiết, liên h: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sông Hàn. Đa ch: s 16 Trn Phú, phường Thch Thang, qun Hi Châu, TP. Đà Nng. Đi din: Lê Hng Thnh - Chc v: Giám đc Chi nhánh.

Xem 1329 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.