Chủ nhật, 15 Tháng 12 2019
TIN MỚI

VietinBank “cơn sốt” dịch vụ “Tài khoản yêu cầu - Dẫn đầu phong cách”

VietinBank con sot dich vu Tai khoan yeu cau Dan dau phong cachK t thi đim trin khai chính thc, dch v tài khon thanh toán s chn theo yêu cu dành cho khách hàng cá nhân ca Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đã thu hút gn 30.000 khách hàng s dng dch v. Lý do nào khiến dch v tài khon s chn theo yêu cu to được “sc hút” mnh m vi khách hàng đến vy?

Dch v đc quyn

Hin nay có ngân hàng ch cung cp dch v tài khon s đp cho mt tp khách hàng riêng bit trên th trường. Điu này vô tình to nên mt “rào cn” cho nhng khách hàng khác mun tiếp cn, s dng dch v. Nm bt được nhu cu còn b ng ca đa s khách hàng, VietinBank đã chính thc ra mt dch v la chn tài khon s chn theo yêu cu cho tt c các khách hàng ca VietinBank. Vi nn tng h thng CoreBanking vượt tri, VietinBank t hào tr thành ngân hàng duy nht cung cp dch v m tài khon s chn theo đa dng yêu cu cho khách hàng.

Đến vi VietinBank, mi khách hàng đu có th chn la cho mình mt s tài khon mang du n cá nhân gn lin vi ngày sinh nht, ngày k nim, s đin thoi… Ngoài ra, khách hàng cũng có th chn la s tài khon theo phong thy cùng nhiu tính cht như s lc phát, s tam hoa kép, s thn tài... vi ý nghĩa mang li s may mn và tài lc cho khách hàng.

Ưu đãi hp dn

S dng dch v tài khon s chn theo yêu cu, khách hàng nhn được rt nhiu ưu đãi hp dn: Cơ hi đăng ký s dng các gói tài khon như V-SUPER, V-Biz đ tn hưởng chính sách min phí rt nhiu các dch v khác nhau như chuyn khon trong/ngoài h thng, dch v VietinBank iPay, SMS Banking, phí duy trì thường niên th ghi n hay tín dng quc tế.

Đc bit đi vi khách hàng ưu tiên, VietinBank còn trin khai thêm ưu đãi mi: Gim 30% phí m tài khon s chn theo yêu cu. Đây cũng là li tri ân đến vi tt c các khách hàng đã đng hành, ng h cùng VietinBank trong sut thi gian qua.

Nhng “tín hiu” tích cc

Ch sau 5 tháng trin khai dch v, đã có gn 30.000 khách hàng s dng dch v ca VietinBank. Con s này vn chưa h có du hiu dng li và vn đang tiếp tc tăng lên mi ngày bi s tin ích, ý nghĩa ca dch v.

Anh Nguyn Khc Trung - khách hàng ca VietinBank Tràng An cho biết: “Ngay t khi biết đến dch v m tài khon s đp theo yêu cu ca VietinBank, tôi đã nhanh chóng đăng kí m tài khon theo s đin thoi ca tôi. Vy là gi tôi đã s hu s tài khon ngân hàng có dãy s trùng vi s đin thoi hin nay tôi. K t khi chuyn sang s dng s tài khon mi này, tôi cm thy công vic kinh doanh ca mình gp may mn hơn, mi th đu thun li hơn trước rt nhiu. Vi chi phí m s tài khon khá hp lý li theo đúng dãy s mong mun ca mình, tôi rt hài lòng vi dch v này ca VietinBank”.

Còn chn ch gì na, hãy đăng ký ngay dch v “Tài khon yêu cu - Dn đu phong cách” ti VietinBank ngay hôm nay đ nhn thêm nhiu ưu đãi hp dn.

Thông tin chi tiết, liên h: các chi nhánh VietinBank trên toàn quc, hoc Contact Center: 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 2700 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.