Thứ bảy, 15 Tháng 8 2020
TIN MỚI

VietinBank “cơn sốt” dịch vụ “Tài khoản yêu cầu - Dẫn đầu phong cách”

VietinBank con sot dich vu Tai khoan yeu cau Dan dau phong cachK t thi đim trin khai chính thc, dch v tài khon thanh toán s chn theo yêu cu dành cho khách hàng cá nhân ca Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đã thu hút gn 30.000 khách hàng s dng dch v. Lý do nào khiến dch v tài khon s chn theo yêu cu to được “sc hút” mnh m vi khách hàng đến vy?

Dch v đc quyn

Hin nay có ngân hàng ch cung cp dch v tài khon s đp cho mt tp khách hàng riêng bit trên th trường. Điu này vô tình to nên mt “rào cn” cho nhng khách hàng khác mun tiếp cn, s dng dch v. Nm bt được nhu cu còn b ng ca đa s khách hàng, VietinBank đã chính thc ra mt dch v la chn tài khon s chn theo yêu cu cho tt c các khách hàng ca VietinBank. Vi nn tng h thng CoreBanking vượt tri, VietinBank t hào tr thành ngân hàng duy nht cung cp dch v m tài khon s chn theo đa dng yêu cu cho khách hàng.

Đến vi VietinBank, mi khách hàng đu có th chn la cho mình mt s tài khon mang du n cá nhân gn lin vi ngày sinh nht, ngày k nim, s đin thoi… Ngoài ra, khách hàng cũng có th chn la s tài khon theo phong thy cùng nhiu tính cht như s lc phát, s tam hoa kép, s thn tài... vi ý nghĩa mang li s may mn và tài lc cho khách hàng.

Ưu đãi hp dn

S dng dch v tài khon s chn theo yêu cu, khách hàng nhn được rt nhiu ưu đãi hp dn: Cơ hi đăng ký s dng các gói tài khon như V-SUPER, V-Biz đ tn hưởng chính sách min phí rt nhiu các dch v khác nhau như chuyn khon trong/ngoài h thng, dch v VietinBank iPay, SMS Banking, phí duy trì thường niên th ghi n hay tín dng quc tế.

Đc bit đi vi khách hàng ưu tiên, VietinBank còn trin khai thêm ưu đãi mi: Gim 30% phí m tài khon s chn theo yêu cu. Đây cũng là li tri ân đến vi tt c các khách hàng đã đng hành, ng h cùng VietinBank trong sut thi gian qua.

Nhng “tín hiu” tích cc

Ch sau 5 tháng trin khai dch v, đã có gn 30.000 khách hàng s dng dch v ca VietinBank. Con s này vn chưa h có du hiu dng li và vn đang tiếp tc tăng lên mi ngày bi s tin ích, ý nghĩa ca dch v.

Anh Nguyn Khc Trung - khách hàng ca VietinBank Tràng An cho biết: “Ngay t khi biết đến dch v m tài khon s đp theo yêu cu ca VietinBank, tôi đã nhanh chóng đăng kí m tài khon theo s đin thoi ca tôi. Vy là gi tôi đã s hu s tài khon ngân hàng có dãy s trùng vi s đin thoi hin nay tôi. K t khi chuyn sang s dng s tài khon mi này, tôi cm thy công vic kinh doanh ca mình gp may mn hơn, mi th đu thun li hơn trước rt nhiu. Vi chi phí m s tài khon khá hp lý li theo đúng dãy s mong mun ca mình, tôi rt hài lòng vi dch v này ca VietinBank”.

Còn chn ch gì na, hãy đăng ký ngay dch v “Tài khon yêu cu - Dn đu phong cách” ti VietinBank ngay hôm nay đ nhn thêm nhiu ưu đãi hp dn.

Thông tin chi tiết, liên h: các chi nhánh VietinBank trên toàn quc, hoc Contact Center: 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 3055 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng