Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank triển khai phương thức xác thực mPin trên kênh VCB - iB@nking

Vietcombank trien khai phuong thuc xac thuc mPinT ngày 15/6/2019, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chính thc b sung phương thc xác thc mPin trên kênh ngân hàng trc tuyến VCB-iB@nking, khách hàng ch cn nhp mPin (chính là mt khu đăng nhp VCB-iB@nking) đ hoàn tt giao dch.

Phương thc xác thc mPin ch áp dng đi vi các giao dch sau:

- Chuyn khon ni b cùng ch tài khon (không gii hn hn mc);

- Tiết kim trc tuyến: m, np thêm tin vào tài khon tiết kim trc tuyến; đăng ký/hy đăng ký tiết kim t đng (không gii hn hn mc);

- Rút bt/tt toán tài khon tiết kim trc tuyến vi hn mc ti đa 50 triu VNĐ/ngày;

- Thanh toán hóa đơn có mã khách hàng c đnh (tin đin, tin nước, cước đin thoi di đng tr sau, cước đin thoi c đnh, cước internet, cước truyn hình cáp, hc phí, bo him) vi hn mc ti đa 5 triu VNĐ/ngày;

- Thanh toán sao kê th tín dng vi hn mc ti đa 50 triu VNĐ/ngày;

- Np ngân sách nhà nước (np thuế ni đa, np thuế trước b) vi hn mc ti đa 5 triu VNĐ/ngày.

Bên cnh đó, nhm đm bo an toàn cho giao dch ca khách hàng và tuân th quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước, t ngày 01/7/2019, Vietcombank dng áp dng phương thc xác thc bng mPin trên VCBPAY đi vi các loi giao dch sau:

- Chuyn tin ti s đin thoi, chuyn tin cho người hưởng trong và ngoài h thng Vietcombank (ngoi tr chuyn tin cùng ch tài khon Vietcombank);

- Quà tng may mn;

- Topup di đng;

- Mua sm trc tuyến.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Vietcombank hoc Trung tâm H tr Khách hàng theo s hotline 24/7: 1900 54 54 13.

Xem 2366 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng