Thứ tư, 26 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Agribank với nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Agribank voi nhieu giai phap thuc day thanh toan khong dung tien matTích cc thúc đy phát trin th trường thanh toán không dùng tin mt, trong nhiu năm qua, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) trin khai nhiu gii pháp, cung ng đa dng sn phm dch v, nhm thay đi tư duy ca người dân trong hot đng giao dch thanh toán.

Cung cp đa dng gii pháp tài chính

Vào thi đim năm 2008, Agribank là NHTM đu tiên hoàn thành D án Hin đi hóa h thng thanh toán ni b và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế gii tài tr. Theo đó, toàn b hơn 2.000 chi nhánh và phòng giao dch Agribank trên toàn quc được kết ni trc tuyến. Đây là mt trong nhng nn tng quan trng đ Agribank thc hin Đ án phát trin sn phm dch v (SPDV), phát trin cung ng SPDV và tăng kênh phân phi, nht là trên nn tng ng dng công ngh hin đi, đáp ng kp thi nhu cu thanh toán hin đi ca mi người dân trong thi đi công ngh s ngày càng phát trin. Với mốc chủ thẻ thứ 5 triệu đạt được vào tháng 7/2010, t đó đến nay, Agribank thường xuyên gi vng v trí Top3 ngân hàng dn đu th trường Th ti Vit Nam, vi tng s th phát hành lũy kế đt trên 24 triu th vào cui năm 2018…

Nm bt xu thế chung hot đng ca các Ngân hàng đó là s dch chuyn kênh phân phi sn phm dch v ngân hàng truyn thng t các chi nhánh, quy giao dch, ATM vt lý sang các kênh s hóa, giúp tương tác gia ngân hàng vi khách hàng nhiu hơn và hiu qu hơn, Agribank tp trung phát trin nhiu SPDV, khai thác thế mnh, phát huy li thế v nn tng công ngh thông tin hin đi.

Agribank phát trin dch v thanh toán trong nước trên nhiu kênh thanh toán như: SMS, Internet Banking, ATM, ti quy giao dch, tăng tin ích cho khách hàng s dng; trin khai tha thun hp tác t chc phi hp thu ngân sách nhà nước, bo lãnh thuế đi vi hàng hóa xut nhp khu, thu phí, l phí ca cơ quan qun lý bng phương thc đin t vi Tng cc Hi quan; phi hp vi S Kế hoch và Đu tư TP Hà Ni thc hin ci cách th tc đăng ký tài khon ngân hàng cho doanh nghip mi trên đa bàn đ phc v thu h hóa đơn dch v đin, nước, vin thông…

Agribank trin khai thành công nhiu SPDV, tin ích Th mi như: m rng chc năng rút tin bng mã (Cash by Code) ti ATM, dch v thanh toán QR Code, chp nhn thanh toán th không tiếp xúc thương hiu Visa ti POS, thí đim thành công dch v thanh toán Samsung Pay, dch v tin gi trc tuyến ti CDM… Nghiên cu và trin khai các SPDV mi E-Banking như: Tin gi trc tuyến trên Internet Banking; b sung tin ích mi ca sn phm tin gi trc tuyến, tra cu thông tin, thông báo biến đng s dư tin gi tiết kim, tin gi có kỳ hn, tài khon vay đi vi khách hàng; xác thc bng sinh trc hc, dch v thương mi đin t và cng thanh toán bng QR Code qua E-Mobile Banking… Agribank phi hp vi các đi tác trin khai các dch v thanh toán mi trên các h thng Mobile Banking và Internet, m rng kết ni thanh toán hóa đơn vi các nhà cung cp dch v mi, kết ni ví đin t, m rng kênh phân phi đi vi các dch v đã trin khai trên kênh giao dch ti quy…; Hoàn thành trin khai các dch v nh thu cho các đi tác; Xây dng dch v chuyn tin liên ngân hàng 24/7 qua Napas trên h thng Agribank E-Mobile Banking và Internet Banking …

Bên cnh phát trin cung ng SPDV, Agribank chú trng phát trin các kênh phân phi phù hp vi xu thế 4.0, phát trin kênh phân phi qua trên 2.800 ATM và trên 21.000 EDC/POS (Đim chp nhn th)…, kênh Mobile Banking, Internet Banking, kênh kết ni thanh toán vi khách hàng (CMS), kênh ngân hàng lưu đng, t liên kết, kênh phân phi vi các ngân hàng đi lý, đng thi chun hóa các đim giao dch - kênh phân phi truyn thng, đi mi phong cách, thái đ phc v khách hàng chuyên nghip, ci cách th tc hành chính…, to mi điu kin thun li đ khách hàng tiếp cn, s dng ngun vn và sn phm dch v ngân hàng.

Trong nhng tháng đu năm 2019, Agribank đã hoàn tt vic trin khai lp đt và đưa vào s dng thêm 40 CDM (ATM đa chc năng) mi cho các chi nhánh và đim giao dch ca Agribank trên toàn h thng, nâng tng s CDM lên 46. Đc đim ni bt ca CDM, ngoài các tính năng thông thường như máy ATM, khách hàng có th trc tiếp Gi tin mt vào tài khon và m tài khon Tin gi Trc tuyến (Gi tin tiết kim). Thay vì giao dch gi tin ch có th thc hin trc tiếp ti quy giao dch như trước đây, nay khách hàng có th gi tin 24/7 vào Ngân hàng bt c lúc nào. Đây là bước tiến mi ca Agribank trong chiến lược t đng hóa các giao dch ngân hàng, gia tăng tin ích và đa dng hóa sn phm dch v.

Các kênh ngân hàng đin t ca Agribank ngày càng được khách hàng tin tưởng la chn s dng trong giao dch thanh toán.

Nhng n lc không ngng ngh ca Agribank trong phát trin, hoàn thin SPDV và kênh phân phi đã được khách hàng, đi tác, các t chc uy tín đánh giá cao, ghi nhn là mt trong nhng ngân hàng tiên phong ng dng công ngh hin đi trong hot đng giao dch thanh toán. Agribank vinh d 04 ln được nhn gii thưởng Sao Khuê dành cho hng mc h thng công ngh thông tin xut sc trong lĩnh vc ngân hàng vi 07 dch v: ng dng Agribank E Mobile Banking, Th Chip chun EMV, Np thuế đin t, Thanh toán Biên mu qua Internet Banking, Thanh toán song phương gia Agribank và Kho bc Nhà nước, ARS và BillPayment.

Trin khai các chương trình khuyến mi, thu hút khách hàng s dng SPDV

Vi mong mun ngày càng có đông đo khách hàng quan tâm, la chn s dng SPDV, t đó dn thay đi thói quen giao dch thanh toán t s dng tin mt sang phi tin mt, bên cnh cùng Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đng hành cùng nhiu chương trình ph cp kiến thc giáo dc tài chính cng đng trên các kênh truyn hình quc gia, các chương trình, hi tho liên quan…, Agribank thường xuyên trin khai các chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng tham gia. Khách hàng va được tri nghim s dng SPDV, va có cơ hi may mn nhn các gii thưởng có giá tr t Agribank.

Riêng Hưởng ng “Ngày không tin mt” 16/6, t ngày 15/06/2019 đến hết 30/06/2019, Agribank trin khai các chương trình khuyến mi vi nhiu ưu đãi hp dn dành đến khách hàng.

Đi vi dch v Th, Agribank trin khai Chương trình “Ngày không tin mt cùng th ghi n ni đa”. Theo đó, trong thi gian t  16/06/2019 đến hết 30/06/2019, khách hàng là ch th ghi n ni đa ca Agribank có tng giá tr thanh toán bng 01 (mt) th ghi n ni đa thành công trên POS cao nht trong thi gian áp dng chương trình s có cơ hi nhn được phiếu quà tng du lch ngh dưỡng trong nước tr giá 25 triu đng, tương đương vi chuyến du lch ngh dưỡng 5 sao cho c gia đình (04 người) bao gm: vé máy bay kh hi, khách sn, đi li và ăn ung.

Đi vi Liên kết ví đin t Senpay vi Agribank, hoàn tin ngay 50% giá tr thanh toán. C th, t 15/06/2019 đến hết 30/06/2019, các khách hàng thc hin liên kết tài khon thanh toán m ti Agribank vi tài khon ví đin t SenPay và thc hin 01 giao dch thanh toán ngành hàng dch v tin ích (thanh toán hóa đơn, np tin đin thoi/th cào/th game, mua vé máy bay) trên website https://www.sendo.vn hoc trên ng dng Sendo s nhn hoàn tin 50% giá tr thanh toán (ti đa 60.000 đng) vào ví SenPay…

Là NHTM hàng đu ti Vit Nam trên mi phương din tng tài sn, ngun vn, dư n, mng lưới…, bên cnh gi vai trò ch lc trong đu tư phát trin nông nghip, nông thôn; không ngng phát trin SPDV tin ích, đa dng kênh phân phi,  nht là trên nn tng ng dng công ngh thông tin hin đi; cùng vi trin khai đng b nhiu gii pháp, Agribank mong mun ngày càng có nhiu đóng góp tích cc hơn na trong vic phát trin xã hi không tin mt ti Vit Nam.

Xem 2795 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.