Thứ bảy, 07 Tháng 12 2019
TIN MỚI

SCB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ Công ty Quốc Sỹ

Hinh anh dau giaNgân hàng Sài Gòn (SCB)thông báo đến Công ty TNHH Quc Svic thc hin quyn thu gi tài sn bo đm do không có thin chí trong vic bàn giao tài sn bo đm đ SCB tiến hành x lý thu hi n.

Tài sn thu gi

- Tên tài sn: Phương tin vn ti

- Đc đim: Xe ô tô ti Pickup nhãn hiu Nissan. S khung: 2D23Z0014712; S máy: YD25679856T; Bin kim soát: 43C-133.75

- Ch tài sn: Công ty TNHH Quc S

- Giy t pháp lý chng nhn quyn s hu/s dng tài sn: Chng nhn đăng ký ô tô s 027991 do Phòng CSGT CA TP Đà Nng cp ngày 28/9/2016.

Lý do thu gi: Do Công ty TNHH Quc S vi phm nghĩa v tr n đi vi SCB, SCB tiến hành thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo quy đnh ca pháp lut.

Thi gian, đa đim và thành phn tham gia thu gi: Thi gian tiến hành thu gi: Vào lúc 08 gi 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2019 hoc khi SCB phát hin được tài sn.

Đa đim thu gi: phường Khuê Trung, qun Cm L, TP Đà Nng và/hoc nơi phát hin được tài sn.

SCB yêu cu Công ty TNHH Quc S nghiêm túc chp hành vic bàn giao tài sn, có mt đúng thi gian và đa đim nêu trên đ hp tác vi SCB trong vic thu gi tài sn. Mi hành vi cn tr vic thu gi tài sn bo đm s b x lý theo quy đnh ca Pháp lut. Các chi phí phát sinh trong quá trình thc hin thu gi s do Công ty TNHH Quc S có nghĩa v thanh toán.

SCB s thc hin vic công khai thông tin v thi gian, đa đim thu gi, tài sn bo đm được thu gi, lý do thu gi ti:Trang thông tin đin t: https://www.scb.com.vn; Tr s UBND phường Khuê Trung, qun Cm L, TP Đà Nng;

Thông tin chi tiết, liên h: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sông Hàn; Đa ch: 16 Trn Phú, P. Thch Thang, Q Hi Châu, TP Đà Nng; ông Phm Phú Đông - Chc v: PGĐ Chi nhánh Sông Hàn, hoc ông Nguyn Duy Khánh - Chc v: GĐ Khách hàng Doanh nghip; bà Trn Th Hng Vân - Chc v: Chuyên viên KHDN.

Xem 1300 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.