Thứ bảy, 25 Tháng 1 2020
TIN MỚI
Giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai” gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học

Giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai” gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học

Ngày 15/6/2019, ti B H Hoàn Kiếm, TP. Hà Ni, gn 2.300 người đã tham gia gii chy “Cng đng chy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” do Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) phi hp vi Ban ch đo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa t chc.

Đây là hot đng ý nghĩa, mang tính nhân văn cao c nhm hưởng ng tháng hành đng vì gia đình, cũng như tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca cng đng, xã hi, lan ta thông đip “Đã ung rượu bia, không lái xe - Đã lái xe, không ung rượu bia”, bo v môi trường, đng thi kêu gi cng đng cùng chung tay góp sc vì tr em - thế h tương lai ca đt nước thông qua Qu hc bng Ươm mm Ước mơ ca SeABank.

Phát biu khai mc gii chy, bà Lê Thu Thy - Tng Giám đc SeABank cho biết: “Trong quá trình 25 năm hot đng SeABank luôn chú trng thc hin các hot đng an sinh xã hi vì cng đng. Bên cnh vic thường xuyên t chc các hot đng thin nguyn, h tr các c già neo đơn, bnh nhân nghèo ti bnh vin, SeABank dành s quan tâm đc biết đi vi tr em - thế h tương lai ca đt nước.

T năm 2018 SeABank đã phi hp vi các cơ quan chuyên môn đ t chc chui gii chy “Cng đng chy vì tương lai - SeABank Run For The Future” nhm kêu gi cng đng cùng chung tay vì gia đình, rèn luyn th thao và ng h tr em nghèo hiếu hc vi s tham gia ca 3.500 vn đng viên ti Hà Ni, Đà Nng, TPp.H Chí Minh đng thi trao 30 sut hc bng khuyến hc trn đi ph thông cho 30 em hc sinh nghèo.

Gii chy thu hút gn 2.300 vn đng viên bao gm Ban Lãnh đo và CBNV SeABank, các đi tác doanh nghip, khách hàng cá nhân cùng nhiu vn đng viên chuyên nghip tham gia vi 5 phn thi gm: Chy bán chuyên nghip Nam/N, Chy tiếp sc Gia đình và chy phong trào Nam/N. Tng tr giá gii thưởng lên ti gn 70 triu đng.

Ti đây, các nhà ho tâm đng hành cùng Qu Ươm mm Ước mơ và SeABank đã trao tng 10 sut hc bng Ươm mm Ước mơ cho các em hc sinh gii có hoàn cnh khó khăn thành ph Hà Ni, Bc Ninh, Vĩnh Phúc. Mi em s được Qu Ươm mm Ước mơ h tr 1 triu đng/tháng cho đến khi hc hết lp 12 vi tng giá tr gn 700 triu đng.

Qu hc bng Ươm mm Ước mơ ca SeABank được thành lp vào năm 2015 nhm h tr hc bng cho các em hc sinh nghèo hiếu hc trên toàn quc vi mc h tr hc bng 1 triu đng/tháng cho đến khi các em hoàn thành chương trình hc lp 12. Hin Qu Ươm mm Ước mơ đang nhn h tr 99 em hc sinh/sinh viên nghèo trên toàn quc vi s tin 1 triu đng/tháng/em cho đến khi các em hoàn thành chương trình hc lp 12. Không ch vy, sau khi tt nghip SeABank cũng h tr mi em s vn 10 triu đng khi nghip đ các em có thêm t tin đ la chn cho mình mt tương lai tươi sáng hơn.
Xem 885 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.