Thứ hai, 01 Tháng 6 2020
TIN MỚI

“Không tiền mặt” lợi gì?

Khong tien mat loi giPhong cách sng không s dng tin mt đã được phát trin ti nhiu nước tiên tiến, nay đã bt đu chuyn mình ti Vit Nam khi các t chc tài chính ln lượt vào cuc chơi vi nhiu ưu đãi hp dn cho người dùng.

Trong s đó, rt nhiu ngân hàng đã trin khai lot khuyến mãi khi khách hàng tri nghim dch v Mobile Banking, Internet Banking và trên các ví đin t liên kết vi ngân hàng.

Không phi tr phí chuyn tin

Trong tháng 6, đ khuyến khích khách hàng hòa nhp xu hướng không dùng tin mt mt cách thoi mái nht, Ngân hàng Bn Vit tung khuyến mãi min 100% phí cho nhng cá nhân chuyn tin qua Mobile Banking và Internet Banking. Chương trình này din ra trong 2 tháng và vi nhng khách hàng đang kinh doanh online có nhu cu chuyn khon dày đc mi ngày thì đây qu là mt ưu đãi tuyt vi.

Vi tính năng QR Pay trên Mobile Banking, khách hàng khi s dng dch v ca ngân hàng này còn được tng nhiu mã gim giá và nếu tn dng tt c, mi người s tiết kim được kha khá tin. Thí d như mã “VNPAYLIXI”, người dùng s được gim 10% ti TokyoLife, mã “QR10” gim 10% ti PayTV, FPT Play. Khách hàng nào có kế hoch sm sa đin thoi hay đ chơi công ngh đ đón chào mt mùa hè rc r chc chn s “được mùa” vi mã “VNPAYQR5” gim đến 500.000 đng ti FPT Shop, Phong Vũ hay mã “VNPAY300” gim 300.000 đng ti Cellphones Di Đng Vit.

Không dng li đó, phn ln các ngân hàng còn tp trung m rng vai trò ca mình trong h sinh thái công ngh s bng cách hp tác vi các công ty trung gian thanh toán nhm cung cp đa dng tin ích, phc v nhu cu hàng ngày cho khách hàng s dng th ca h như mua sm trc tuyến, liên k