Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI
SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ

SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ

Sau hơn ba tháng gp rút xây dng và hoàn thin, công trình Cu ngm tràn liên hp bn ch do Ngân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) tài tr toàn b kinh phí đã chính thc khánh thành.

Mùa mưa lũ đang đến gn, người dân bn ch, xã Mường Cơi, huyn Phù Yên, tnh Sơn La không khi lo lng v vn đ an toàn khi mà hàng ngày, các em nh vn phi li sui ti trường, người dân phi vượt nhiu cây s vòng qua núi đ đi làm, đ kiếm thu nhp nuôi c gia đình. Chia s vi nhng khó khăn ca bà con nơi đây, các cán b Công đoàn Ngân hàng Vit Nam, Công đoàn cơ s SHB và SHB Chi nhánh Sơn La đã trc tiếp đến bn ch thc hin các công tác kho sát đ xây dng công trình Cu ngm tràn liên hp bn ch.

Vi tng mc đu tư xây dng 550 triu đng do Ngân hàng SHB tài tr toàn b kinh phí, công trình được trin khai thi công đúng tiến đ nhm đm bo hoàn thành và đưa vào s dng trước mùa mưa lũ. Cu ngm tràn liên hp bn ch s giúp bà con xã bn ch nói riêng và tnh Sơn La nói chung đi li, sinh hot thun tin hơn, đm bo an toàn cho người dân vùng lũ, rút ngn khong cách đến trường ca các em nh,… qua đó góp phn thúc đy, phát trin nn kinh tế ti đa phương.

Tài tr xây dng cu ti bn ch là mt trong nhiu d án vì cng đng mà SHB đã và đang trin khai. Trước đó, nhân dp Tết K Hi, Ngân hàng SHB và NHNN đã đến thăm hi và tng quà cho bà con nhân dân thuc din h nghèo ti các xã Phiêng Pn (Mai Sơn), Nm Păm (Mường La) và Ching La (Thun Châu). Mi sut quà tr giá 750.000 đng gm tin mt và các nhu yếu phm cho cuc sng hàng ngày như mui iot, đường,… đã được đi din SHB trao đến tn tay bà con tnh Sơn La.

Ông Vũ Mnh Quý - Giám đc SHB Chi nhánh Sơn La chia s: “Thông qua cây cu dân sinh mi này ti Bn ch, SHB mong mun lan ta nhng giá tr nhân văn trong toàn xã hi, đc bit là ti nhng nơi bà con nhân dân còn nhiu gp nhiu khó khăn. Cây cu cũng là nim tin mà tp th lãnh đo, cán b nhân viên Ngân hàng SHB mun gi gm; nim tin rng Bn ch nói riêng, xã Mường Cơi nói chung s có mt din mo mi, thôn xóm ngày khang trang, sch đp, người dân ngày càng có cuc sng m no, thnh vượng hơn”.

Xem 1626 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng