Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Thanh toán không dùng tiền mặt với gói tài khoản VietinBank

Thanh toan khong dung tien mat voi goi tai khoan VietinBankT nay đến 29/9/2019, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) trin khai Chương trình khuyến mãi “Tài khon ưu đãi - Thoi mái quà tng” dành cho khách hàng cá nhân m tài khon thanh toán đng thi đăng ký s dng gói tài khon thanh toán V-Biz, V-super, Premium Account…

Theo đó, khi khách hàng cá nhân m tài khon thanh toán đng thi đăng ký s dng mt trong ba gói tài khon thanh toán V-Biz, V-Super hoc Premium Account trong thi gian din ra chương trình s được tng ngay 1 áo mưa. Chương trình áp dng cho 11.500 khách hàng đu tiên đăng ký m mt trong ba gói tài khon nêu trên.

Khi khách hàng phát sinh giao dch trích n t đng thanh toán hóa đơn hoc giao dch thanh toán hóa đơn trên VietinBank iPay trong vòng 30 ngày k t ngày đăng ký gói tài khon; khách hàng s được hoàn 100% giá tr thanh toán hóa đơn. Chương trình áp dng cho 10 khách hàng có giao dch trích n t đng thanh toán hóa đơn và 10 khách hàng có giao dch thanh toán hóa đơn qua iPay tích lũy cao nht trong mi tun.

Đây là mt trong nhng chương trình được trin khai đ hưởng ng ch trương ca Chính ph v vic đy mnh thanh toán không dùng tin mt, mang li cho khách hàng s tin li trong hot đng thanh toán.

Vi vic s hu gói tài khon thanh toán ca VietinBank, khách hàng không cn dùng tin mt nhưng vn thanh toán được mi lúc mi nơi bng hình thc: Thanh toán online qua internet banking, thanh toán bng th ti đa đim chp nhn thanh toán th, thanh toán bng tài khon ngân hàng qua phương thc thanh toán QRPay…

Thông tin chi tiết xem ti đây hoc liên h: chi nhánh/phòng giao dch VietinBank toàn quc, s Contact Center: 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 1649 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng