Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

BaoViet Bank khai trương chi nhánh đầu tiên tại Lào Cai

BaoViet Bank khai truong chi nhanh dau tien tai Lao CaiNgày 11/6/2019, Ngân hàng Bo Vit (BaoViet Bank) đã t chc khai trương Chi nhánh đu tiên ti thành ph Lào Cai, ti s 501 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành ph Lào Cai (Đa đim này còn là tr s ca Công ty Bo Vit Lào Cai và Công ty Bo Vit Nhân th Lào Cai).

Vi thiết kế hin đi, không gian rng rãi, BaoViet Bank Lào Cai đem li s thoi mái và thun tin cho khách hàng khi giao dch. Ti đây, khách hàng được tri nghim đy đ các dch v ngân hàng tin ích vi chính sách ưu đãi v phí và lãi sut.

Đi din Ban lãnh đo BaoViet Bank cho biết: “BaoViet Bank Lào Cai đang chuyn đi mnh m mô hình hot đng ngân hàng bán l và SME đ hot đng hiu qu hơn, m rng quy mô nhm to sc bt mnh m. Lào Cai v trí quan trng ca khu vc Tây Bc, có điu kin thun li v v trí đa lý, nhân lc, cơ s h tng và chính sách, đang có sc hút mnh m đi vi các nhà đu tư. Ti tnh Lào Cai, hai đơn v thuc Tp đoàn Bo Vit là Tng Công ty Bo him Bo Vit, Tng Công ty Bo Vit Nhân Th đã hin din t lâu, kinh doanh phát trin vi mng lưới đi lý, tư vn viên và khách hàng tương đi ln. Đây là mt li thế đi vi BaoViet Bank Lào Cai.Vic BaoViet Bank Lào Cai có mt ti Lào Cai s góp phn mang đến các gii pháp tài chính trn gói ngân hàng - bo him - đu tư - tài chính, ha hn phc v tt nhu cu người dân và cng đng doanh nghip đang phát trin sôi đng”.

Nhân dp khai trương Chi nhánh Lào Cai, t nay đến hết ngày 24/7/2019, BaoViet Bank Lào Cai trin khai chương trình khuyến mi, theo đó khách hàng gi tiết kim VND có kì hn t 01 tháng tr lên có cơ hi nhn được nhiu phn quà hp dn như: Túi du lch đeo vai, ci xay tiêu, mũ bo him, b đng đ ăn thy tinh, đèn chng cn…

BaoViet Bank Lào Cai đang trin khai nhiu chương trình, sn phm ưu đãi hp dn dành cho khách hàng. Chương trình vay kinh doanh vi lãi sut ch t 6,99%/năm cho các khon vay t 12 tháng tr xung. Ch doanh nghip tư nhân, khách hàng cá nhân có hot đng sn xut kinh doanh có th la chn nhiu phương án vay: Lãi sut ưu đãi 3 tháng đu là 6,99%/năm hoc 7,99%/năm đi vi món vay có thi hn ti thiu là 6 tháng hoc lãi sut ưu đãi 6 tháng đu là 8,5%/năm vi món vay có thi hn ti thiu 12 tháng hoc lãi sut 10,5%/năm c đnh sut thi gian vay. Khách hàng được vay ti 85% nhu cu vn. Đc bit, h kinh doanh vay vn theo hình thc thu chi được hưởng lãi sut ưu đãi 11%/năm c đnh trong sut thi gian vay vi s tin gii ngân lên ti 1 t đng.

BaoViet Bank Lào Cai cũng va cho ra mt sn phm Chng ch tin gi ghi danh dành cho khách hàng t chc, cung cp ti tt c đim giao dch trên toàn quc - mt kênh đu tư an toàn, hiu qu vi lãi sut hp dn lên đến 8,0%/năm, được cm c hoc chuyn quyn d dàng, giúp các t chc đáp ng ngun vn linh hot cho các kế hoch trong tương lai.

Xem 126 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng