Thứ tư, 29 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Giam dinhNgày 11/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1241/QĐ-NHNN Quyết đnh s 1244/QĐ-NHNN v vic lp và công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic.

Theo Quyết đnh s 1241/QĐ-NHNN, NHNN công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic năm 2019 gm 02 cá nhân: Dương Hng Tho - Chánh Thanh tra, công tác ti Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tnh Vĩnh Long; Đàm Bo Trân - Phó Chánh Thanh tra, công tác ti Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tnh Vĩnh Long. Lĩnh vc giám đnh là giám đnh v hot đng ngân hàng, bao gm các hot đng: Cp tín dng, nhn tin gi và cung ng dch v thanh toán qua ngân hàng.

Theo Quyết đnh s 1244/QĐ-NHNN, NHNN công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic năm 2019 gm 4 cá nhân: Nguyn Mnh Thường - Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, công tác ti Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng thành ph Hà Ni, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Phan Đng Ngc Quỳnh - Thanh tra viên chính, công tác ti Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng thành ph Hà Ni, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Ngô Trung Hưng - Thanh tra viên, công tác ti Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng thành ph Hà Ni, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vũ Đc Tuyến - Thanh tra viên, công tác ti Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng thành ph Hà Ni, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Lĩnh vc giám đnh là giám đnh v hot đng ngân hàng, bao gm các hot đng: Cp tín dng, nhn tin gi và cung ng dch v thanh toán qua tài khon.

Các Quyết đnh trên có hiu lc k t ngày ký.

Xem 243 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.