Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank điều chỉnh hạn mức giao dịch trên VCB - iB@nking

Vietcombank dieu chinh dich vu IBankingNhm tăng cường an toàn bo mt và tuân th Quyết đnh s 630/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) thông báo thay đi mt s hn mc giao dch trên kênh ngân hàng trc tuyến VCB - iB@nking dành cho khách hàng cá nhân (KHCN).

1. Tăng hn mc giao dch đi vi phương thc xác thc bng ng dng Vietcombank Smart OTP:

Loại giao dịch Hạn mức hiện tại Hạn mức mới
Áp dụng chung đối với tất cả KHCN KHCN thông thường KHCN Priority
Giao dịch chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB và cùng chủ tài khoản

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

 Không giới hạn
Chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB khác chủ tài khoản

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

01 tỷ VNĐ/giao dịch

01 tỷ VNĐ/ngày

02 tỷ VNĐ/giao dịch

02 tỷ VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ

30 triệu VNĐ/giao dịch

60 triệu VNĐ/ngày

300 triệu VNĐ/giao dịch

01 tỷ VNĐ/ngày

300 triệu VNĐ/giao dịch

02 tỷ VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản

50 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển khoản liên ngân hàng thông thường

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

01 tỷ VNĐ/giao dịch

01 tỷ VNĐ/ngày

02 tỷ VNĐ/giao dịch

02 tỷ VNĐ/ngày

Chuyển tiền cho người nhận tiền mặt tại quầy/Chuyển tiền từ thiện

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

Các giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ tài chính  Không quy định  01 tỷ VNĐ/ngày  02 tỷ VNĐ/ngày
Các giao dịch thuộc nhóm Tiền gửi, Thanh toán sao kê thẻ tín dụng, nộp ngân sách nhà nước, nộp lệ phí hải quan Không giới hạn

Thi đim áp dng: bt đu t ngày 15/6/2019.

2. Thay đi hn mc giao dch đi vi phương thc xác thc bng tin nhn (SMS OTP):

Loại giao dịch Hạn mức hiện tại (Áp dụng chung đối với tất cả KHCN) Hạn mức mới (Áp dụng chung đối với tất cả KHCN)
Giao dịch chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB và cùng chủ tài khoản

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

 Không giới hạn
Chuyển khoản nội bộ trong hệ thống VCB khác chủ tài khoản

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

100 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ

30 triệu VNĐ/giao dịch

60 triệu VNĐ/ngày

50 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản

50 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển khoản liên ngân hàng thông thường

100 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

100 triệu VNĐ/giao dịch

100 triệu VNĐ/ngày

Chuyển tiền cho người nhận tiền mặt tại quầy/Chuyển tiền từ thiện

300 triệu VNĐ/giao dịch

300 triệu VNĐ/ngày

Các giao dịch thanh toán hóa đơn, dịch vụ tài chính  Không quy định  100 triệu VNĐ/ngày
Các giao dịch thuộc nhóm Tiền gửi, Thanh toán sao kê thẻ tín dụng, nộp ngân sách nhà nước, nộp lệ phí hải quan  Không quy định  100 triệu VNĐ/ngày

Thi đim áp dng: bt đu t ngày 01/7/2019.

3. Cách thc đăng ký s dng phương thc xác thc Vietcombank Smart OTP:

Đ có th s dng các hn mc giao dch mi, khách hàng thc hin đăng ký s dng phương thc xác thc Vietcombank Smart OTP theo hướng dn như sau:

Nhóm khách hàng Cách thức sử dụng phương thức xác thực Vietcombank Smart OTP
Nhóm khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực Smart OTP Khách hàng tiếp tục sử dụng bình thường
Nhóm khách hàng đã từng đăng ký Smart OTP tại quầy, nhưng đã ngừng sử dụng và có nhu cầu dùng lại ứng dụng trên chính thiết bị đã kích hoạt Smart OTP trước đây Khách hàng thực hiện đăng ký/kích hoạt lại Smart OTP trên VCB – iB@nking (mục “Cài đặt hạn mức chuyển tiền của tôi”)
Nhóm khách hàng còn lại Vui lòng đến các điểm giao dịch của Vietcombank để đăng ký sử dụng dịch vụ

Chi tiết hướng dn ti và s dng Smart OTP xem ti đây hoặc liên h: vi các đim giao dch ca Vietcombank hoc Trung tâm H tr Khách hàng theo s hotline 24/7: 1900 54 54 13.

Xem 2231 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng