Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

MSB thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) thông báo thu gi tài sn bo đm là quyn s dng đt ca Công ty TNHH MTV Sn xut đ g Phú Thành Sơn.

1. Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV Sn xut đ g Phú Thành Sơn

2. Tài sn thu gi: Quyn s dng đt ti Tha đt s 137, T bn đ s 07, ti đa ch:Xóm Cáp, xã Hp Thanh, huyn Kim Bôi (nay thuc huyn Lương Sơn) Tnh hòa Bình, theo Giy chng nhn Quyn s dng đt s R664360, vào s cp giy chng nhn s 00631 do UBND huyn Kim Bôi (nay là huyn Lương Sơn) Tnh Hòa Bình cp ngày 13/03/2001 đng tên người s dng đt h ông Bùi Văn Thng. H ông Bùi Văn Thng chuyn nhượng toàn b tha đt trên cho ông Nguyn Văn Th có đa ch ti: Thôn 10 - Thch Hòa- Thch Tht - Hà Ni được văn phòng đăng ký Quyn s dng đt huyn Lương Sơn, tnh Hòa Bình ký đóng du ngày 21/12/2010.

3. Thi gian thu gi: sau ngày 01/7/2019.

4. Đa đim thu gi: xóm Cáp, xã Hp Thanh, huyn Kim Bôi (nay thuc huyn Lương Sơn),tnh hòa Bình.

5. Lý do thu gi: Do Khách hàng vi phm nghĩa v tr n theo HĐTD đã ký kết vi MSB thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo tha thun ti Hp đng thế chp đã ký kết và theo quy đnh ca pháp lut.

Xem 1625 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng