In trang này

Vietcombank đã sẵn sàng đáp ứng ở mức độ cao nhất

Vietcombank da san sang dap ung o muc do cao nhatNgày 11/6/2019, tham d Hi tho “Xã hi không tin mt: Chính sách và thc tin ti Vit Nam” ti thành ph H Chí Minh do Báo Tui Tr phi hp cùng V Thanh Toán (NHNN) t chc, đi din Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã có bài tham lun quan trng.

Hi tho vi ch đ “Xã hi không tin mt: chính sách và thc tin ti Vit Nam” trong khuôn kh Chương trình Ngày không tin mt - 16/6 có ý nghĩa rt ln khi nhn được s ch đo trc tiếp ca Phó Th tướng Vương Đình Hu, s tham gia ca lãnh đo các B, ngành (NHNN, B Thông tin và Truyn thông, B Y tế, B Khoa hc và công ngh) và UBND TP.H Chí Minh.V phía Ngân hàng nhà nước, tham d Hi tho có Thng đc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh, cùng đi din lãnh đo mt s V, Cc thuc NHNN, mt s đơn v cung ng dch v công, ngân hàng thương mi, t chc cung ng dch v thanh toán, t chc trung gian thanh toán, các doanh nghip, chuyên gia, nhà khoa hc và các cơ quan báo chí.

Hi tho gm có 2 phiên. Phiên 1 v “Thanh toán không tin mt vi dch công” vi các bài tham lun v đy mnh TTKDTM đi vi dch v công, v công ngh thanh toán, nhng kết qu trong TTKDTM đi vi dch công; phn tho lun v các gii pháp và chính sách thúc đy thanh toán không tin mt có s tham gia ca các din gi đến t NHNN, Hip hi th, mt s NHTM, đi din cơ quan Hi quan. Phiên 2 có ch đ “Gii pháp và cơ hi cho người dùng trong xã hi không tin mt”. Ch đ tho lun phiên 2 là: Kinh nghim trong chuyn dch thanh toán không tin mt & sự bùng nổ của Mobile Payment/Digital Payment trên thế giới và nhng li ích cho người tiêu dùng khi thanh toán không tin mt.

Là đơn v đng hành t chc Hi tho, v phía ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), bà Phùng Nguyn Hi Yến - Phó Tng giám đc đã tham d và tham gia phiên tho lun trong khuôn kh s kin.

Bà Phùng Nguyn Hi Yến - Phó Tng giám đc Vietcombank chia s: góc đ ngân hàng thương mi, Vietcombank đã chun b đy đ điu kin đ sn sàng đáp ng cho vic m rng thanh toán các dch v công, t các kênh thanh toán truyn thng đến hin đi như QR Code, thanh toán không tiếp xúc…Thi gian qua Vietcombank đã luôn đi đu trong ng dng công ngh, tp trung ngun lc cho ng dng công ngh thanh toán cho tt c khách hàng, dch v công. Đin hình như phi hp thu thuế ni đa và thuế xut nhp khu, bao gm ti quy, ATM, mobile banking, internet banking ti toàn b chi nhánh ca Vietcombank.

Va qua Vietcombank đã phi hp trin khai thanh toán dch v hành chính công cho tnh Qung Ninh vi hơn 1.300 dch v công trc tuyến và hàng nghìn loi thuế phí, dán mã QR Code ti các cơ quan hành chính ti Qung Ninh đ người dân, doanh nghip có th thanh toán các loi thuế, phí qua internet banking, mobile banking…; Vietcombank cũng đang phi hp vi các tnh, thành khác trên toàn quc đ m rng mô hình này.

Bà Phùng Nguyn Hi Yến - Phó Tng giám đc Vietcombank cũng đã đ xut mt s gii pháp đ nâng cao hiu qu trong cung ng thanh toán dch v công. C th: đi vi các đơn v hành chính công: cn có s vào cuc tích cc và trách nhim ca các đa phương trong vic sn sàng v cơ s d liu và h tng k thut kết ni vi h thng thanh toán ca ngân hàng; cũng như xây dng l trình rõ ràng đưa danh mc d liu lên mc  đ 3 và 4 đ tiến ti vic trin khai thanh toán không dùng tin mt đi vi các dch v công, đng thi đy mnh tuyên truyn đ doanh nghip, người dân hiu các tin ích ca dch v, yên tâm v tính an toàn ca dch v, cũng như nm bt được rõ ràng quy trình thc hin, t đó khuyến khích người dân có thói quen s dng các dch v thanh toán không dùng tin mt”. Ngoài ra, v phía các cơ quan qun lý nhà nước, Vietcombank cũng đ xut các b ngành liên quan cn ưu tiên rà soát và ban hành các văn bn liên quan đ hoàn thin hành lang pháp lý cho vic thanh toán dch v công trc tuyến qua các ngân hàng như đnh danh khách hàng, chng t hóa đơn đin t

Phi hp cùng Ban t chc, Vietcombank đã tham gia công tác h tr nhiu hot đng trong khuôn kh hi tho, b trí gian hàng trưng bày gii thiu SPDV mi, hin đi ca Vietcombank cũng như thông tin, tư vn cho các đi biu quan tâm đến các lĩnh vc hot đng và nhu cu tìm hiu, s dng SPDV ca Vietcombank, góp phn to nên thành công chung ca hi tho “Xã hi không tin mt: Chính sách và thc tin ti Vit Nam”.

Xem 170 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng