Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

BIDV Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thong baoNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Sài Gòn thông báo thu gi tài sn bo đmlà máy tàu Greenline ca Công ty CP Dòng Sông Xanh.

1. Tng dư n ca Công ty CP Dòng Sông Xanh ti BIDV tính đến ngày 04/06/2019 là 12.245.295.616 VND (Bng ch: Mười hai t, hai trăm bn mươi lăm triu, hai trăm chín mươi lăm ngàn, sáu trăm mười sáu đng), trong đó: dư n gc là 5.003.637.220 VND, dư n lãi là 7.241.658.396 VND.

2. Tài sn bo đm thc hin thu gi đ x lý thu hi cho khon n như sau:

a. Máy tàu Greenline 02

- Tên đng cơ: Máy tàu MTU mi 100% có kèm hp s đng cơ và ph kin đng b

- Xut x: Đc

- Mã s đng cơ: 532101112

- Năm sn xut: 2009

b. Máy tàu Greenline 10

- Tên đng cơ: Máy tàu MTU mi 100% có kèm hp s đng cơ và ph kin đng b.

- Xut x: Đc

- Mã s đng cơ: 532101105

- Năm sn xut: 2009

3. Lý do thu gi: X lý tài sn bo đm đ thu hi n theo tha thun trong Hp đng thế chp và quy đnh ca pháp lut.

4. Thi gian thu gi tài sn bo đm: bt đu t 09h00 phút ngày 11/06/2019 cho đến khi thc hin xong vic thu gi.

5. Đa đim thu gi: Ti nơi có tài sn, c th:

- Đa đim 1: Xí nghip Dch v hàng hi Sài Gòn, 10E Bùi Văn Ba, P.Tân Thun Đông, Q.7, TPHCM (Bên gi TSBĐ).

- Đa đim 2: Công ty CP Đóng sa tàu Nhà Bè, 16/8B Bùi Văn Ba, P.Tân Thun Đông, Q.7, TPHCM (Bên gi TSBĐ).

6. Thi hn thu gi: K t thi đim thu gi cho đến khi tài sn bo đm được x lý, bán đu giá thành đ BIDV Sài Gòn thu hi n hoc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa v tr n vay.

7. Giá x lý tài sn bo đm: S dng kết qu đnh giá ca cơ quan, t chc có chc năng thm đnh giá nm trong danh sách được BIDV công nhn. Chi phí thuê đnh giá được tm ng và tính vào chi phí x lý tài sn bo đm.

8. Phương thc x lý: BIDV t bán tài sn (thc hin theo Điu 16 QĐ 8956/QĐ-QLTD ngày 31/12/2014).

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBD xem tại đây hoặc liên h: Ông: Vũ Lê Nam - Đin thoi: 0919911616 - Đa ch: 505 Nguyn Trãi, phường 7, qun 5, TP. H Chí Minh.

Xem 1511 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng