Thứ sáu, 07 Tháng 8 2020
TIN MỚI

ACB SafeKey xác thực an toàn khi giao dịch trực tuyến

ACB SafeKey xac thuc an toan khi giao dich truc tuyenT ngày 10/6/2019, Ngân hàng Á châu (ACB) ra mt ng dng ACB SafeKey nâng cao vi tính năng tin dng và an toàn hơn so vi phương thc xác thc (PTXT) OTP SMS và OTP Token.

Đc bit, ACB lưu ý vi các khách hàng doanh nghip (KHDN) đang s dng OTP SMS và OTP Token đu cn đến ngân hàng đ thc hin chuyn đi sang ACB SafeKey trước ngày 30/6/2019 theo đúng quy đnh v bo mt an toàn ca NHNN. Sau khi chuyn đi, KHDN s s dng hai PTXT chính là ACB SafeKey và Chng thư s.

ACB SafeKey hin có 02 loi xác thc gm cơ bn và nâng cao:

- Vi ACB SafeKey cơ bn, khách hàng s nhn được mã xác thc phát sinh ngu nhiên tương t như s dng OTP Token. Hn mc giao dch ca loi này t 500 triu/GD đến 03 t/ngày đi vi KHCN và t 01 t/GD đến 20 t/ngày đi vi KHDN. Tăng gp 7 đến 10 ln so vi hn mc tài khon thông thường ca PTXT OTP Token và OTP SMS

- Vi ACB SafeKey nâng cao, mã xác thc phát sinh theo thi gian thc, gn lin vi thông tin tường minh ca tng giao dch đ tin theo dõi. Hn mc giao dch ca loi này là không gii hn. Khách hàng có th đăng ký hn mc giao dch theo nhu cu thc tế.

Đ đăng ký ACB SafeKey, khách hàng đăng ký ti quy giao dch hoc ACB Online.

Xem 2816 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng