Thứ ba, 20 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính

Tang kha nang tiep can dich vu tai chinhNHNN đã trình Th tướng Chính ph Đ án xây dng cơ chế qun lý th nghim (Regulatory Sandbox) cho hot đng ca các công ty công ngh tài chính trong lĩnh vc ngân hàng...

Trong phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 5/2019, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc nêu rõ vic các b, ngành, đa phương đy mnh nghiên cu, ch đng tăng năng lc tiếp cn khai thác hiu qu CMCN 4.0 vào lĩnh vc, công vic ca mình. Đy mnh tiến đ chính quyn đin t, đng thi quan tâm, to điu kin, nht là xây dng hành lang pháp lý, đnh hướng h tr doanh nghip tăng năng lc ng dng kinh tế s, kinh tế chia s...

Thi gian gn đây, các ngân hàng châu Á đang có xu hướng hp tác vi các công ty Fintech. Tuy nhiên theo mt nghiên cu, mc đ đu tư ca ngân hàng vào lĩnh vc Fintech còn nh, ch chiếm khong 2% ngun vn. T li tư duy “cnh tranh”, thì gia ngân hàng và Fintech nay đang chuyn dn sang “hp tác”, mc tiêu to nên nhng đt phá trong cung cp dch v tài chính ti Vit Nam. Đã có ngân hàng ti Vit Nam nghiên cu thành lp Fintech Lab (VietinBank) đ có nhng sáng to, th nghim... trước khi đưa ra sn phm hoàn chnh vào thc tin.

Các công ty Fintech có nhng li thế v công ngh, mô hình kinh doanh sáng to, cách thc tiếp cn khách hàng nhanh chóng và rng khp vi đi tượng khách hàng là nhng người tr thích tri nghim, nhanh nhy trong tiếp cn vi các công ngh mi. Chuyên gia chia s, vic ngày càng nhiu ngân hàng sn sàng hp tác thúc đy s phát trin ca các công ty Fintech do vic này s giúp nhà băng phn nào gim chi phí đu tư, nghiên cu v công ngh mà vn tiếp thu, ng dng được các xu hướng công ngh mi nht.

ThS. Phm Anh Tun - U viên HĐQT Vietcombank nhn thy, các ngân hàng càng cn ch đng tiếp cn vi nhng thành qu ca CMCN 4.0 đ luôn làm mi chính mình, ch đng hp tác vi các đơn v cung cp gii pháp công ngh, cung cp sn phm, dch v cũng như nhng công ty Fintech phù hp vi yêu cu thc tế ca ngân hàng đ to ra mt mô hình chui cung ng sn phm dch v tài chính mi, hin đi gn kết cht ch hơn vi nhu cu ca khách hàng.

Mi đây, CTCP Be Group - đơn v s hu và phát trin ng dng gi xe Be và VPBank đã bt tay đ thiết lp dch v tài chính beFinancial. beFinancial s cung cp các dch v tài chính ca VPBank trên nn tng công ngh và h sinh thái tài chính công ngh ca Be gm thanh toán, chương trình đi đim thưởng và khách hàng thân thiết, dch v tài chính khác…

Đi din VPBank cũng cho biết, trong năm nay, Be cùng VPBank tiếp tc ra mt các dch v thanh toán, tài chính cho khách hàng cá nhân, tài xế và khách hàng doanh nghip. Đc bit, hai bên s ra mt th tín dng/ghi n đng thương hiu, đem đến gii pháp thanh toán tin li cho khách hàng cá nhân, tài xế.

Trước đó, Nam A Bank đã có ký kết hp tác chiến lược vi Tima - sàn kết ni tài chính và nn tng cho vay ngang hàng. LienVietPostBank hp tác vi 2 công ty Nht Bn là Công ty TNHH Mitsui Knowledge Industry (MKI) và Công ty TNHH Doreming, thuc top 100 Fintech thế gii nhm trin khai gii pháp qun tr nhân lc và thanh toán tin lương cho người lao đng ti Vit Nam thông qua sn phm Th phi vt lý Ví Vit ca LienVietPostBank.

Hay như trường hp VIB, nh hp tác vi các công ty Fintech, ng dng ngân hàng di đng MyVIB s hu nhiu tính năng tương đi khác bit như chuyn tin trong khi trò chuyn trên mng xã hi, mua vé máy bay ni đa và quc tế nhanh chóng...

Vic phát trin gii pháp phân tích d liu ln trên nn tng IoT cũng được nhiu ngân hàng quan tâm nhm phát trin mô hình đánh giá tín dng nhanh chóng, chính xác. Trên thế gii đã có nhiu công ty Fintech cung cp gii pháp này và hp tác thành công vi các ngân hàng ln hoc công ty tài chính, đin hình như SesameCredit, Lenddo, CredoLab... hay Trusting Social ti Vit Nam.

Thông tin t V Thanh toán (NHNN) cho biết: Ti hết năm 2018, NHNN đã cp giy phép hot đng cung ng dch v trung gian thanh toán cho 27 t chc không phi là ngân hàng. Trong s t chc đang hot đng thì chiếm ch yếu là dch v cng thanh toán đin t, dch v h tr thu h/chi h, ví đin t là 23 t chc; dch v h tr chuyn tin đin t là 8 t chc. Ông Phm Thành Đc, Tng giám đc Công ty MoMo cho biết, tính đến thi đim hin ti, ví đin t MoMo đã hp tác vi 20 ngân hàng trong nước.

Nghiên cu ca nhà phân tích công ngh tài chính uy tín là Juniper Research d báo: Đến năm 2021, gn 3 t người dùng s truy cp các dch v ngân hàng bán l thông qua đin thoi thông minh, máy tính bng, máy tính cá nhân và đng h thông minh. Mt chuyên gia nhn đnh, tính sáng to ca Fintech đt ra nhng yêu cu mi v qun lý. Thc tế, các nước khu vc châu Á như Hongkong, Thailand, Indonesia, Malaysia, NHTW ca các nước này đu có xu hướng có các chính sách, hành đng h tr ngày mt nhiu hơn cho s đi mi và phát trin Fintech.

Do vy, v chuyên gia này cho rng, cn tp trung ngun lc đ nghiên cu, hoàn thin khuôn kh pháp lý to môi trường sinh thái tt cho các TCTD và công ty Fintech phát trin cung ng sn phm dch v tài chính trên nn tng công ngh s đ gia tăng tiếp cn dch v tài chính ca người dân và doanh nghip. Đc bit to hành lang pháp lý cho các hot đng, dch v và sn phm mi được hình thành trong bi cnh CMCN 4.0.

Ti Vit Nam, NHNN đã trình Th tướng Chính ph Đ án xây dng cơ chế qun lý th nghim (Regulatory Sandbox) cho hot đng ca các công ty công ngh tài chính trong lĩnh vc ngân hàng...

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 136 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.