Thứ ba, 20 Tháng 8 2019
TIN MỚI

VietinBank tuyển dụng tập trung đợt 2 năm 2019

VietinBank tuyen dung tap trung dot 2 nam 2019Ngày 11- 12/6/2019 ti Hà Ni, VietinBank t chc kỳ thi tuyn dng tp trung vòng 2, đt 2 ca các chi nhánh khu vc min Bc năm 2019. Tham d bui phng vn là 386 ng viên sáng giá đã được chn la k lưỡng t vòng 1.

Kỳ thi tuyn dng đt 2 năm 2019 vi ch đ “Nâng bước thành công cùng VietinBank” nhm tìm kiếm, la chn nhng ng viên xut sc, đáp ng được đy đ các tiêu chí tuyn dng ca VietinBank. Nhng ng viên này s là nhng nhân t mi, góp phn vào s phát trin chung ca h thng, đc bit trong vic trin khai kế hoch trung hn ca VietinBank. Kỳ thi tuyn dng năm nay s giúp ng viên th hin năng lc, thế mnh bn thân đ có cơ hi được làm vic trong môi trường chuyên nghip, năng đng ca VietinBank.

Hi đng phng vn vi tinh thn đ cao giá tr ct lõi: công tâm, minh bch, khách quan, công bng, giúp VietinBank la chn được nhng ng viên sáng giá vào làm vic ti các chi nhánh trên toàn h thng, t đó, tiếp tc gi gìn, xây dng Văn hóa Doanh nghip và lan ta thương hiu VietinBank.

Được biết sau thi gian trin khai đăng tuyn, truyn thông và t chc thi tuyn vòng 1, VietinBank đã la chn được 709 ng viên xut sc trên tng s 1.705 ng viên d thi, trong đó có 386 ng viên d thi khu vc min Bc vào vòng 2. Đây đu là nhng ng viên đã được sàng lc, đánh giá k lưỡng ti vòng phng vn đu tiên ti chi nhánh.

Thi gian va qua, VietinBank đã liên tc t chc 3 đt tuyn dng tp trung cho các Chi nhánh trên toàn h thng: Đt 1 (tháng 3/2019) vi 184 ch tiêu tuyn dng ti 29 chi nhánh; Đt 2 (tháng 4/2019) vi hơn 322 ch tiêu tuyn dng ti 64 chi nhánh và đt 3 (d kiến trong tháng 6/2019) vi 70 ch tiêu tuyn dng ti 20 chi nhánh.

Xem 493 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.