Thứ hai, 28 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Ngày không tiền mặt với Thẻ ghi nợ nội địa NAPAS

Ngày không tiền mặt với Thẻ ghi nợ nội địa NAPAS

Ngày 11/6/2019, ti Hà Ni, Công ty C phn Thanh toán quc gia Vit Nam (NAPAS) công b trin khai chương trình “Ngày không tin mt vi th ghi n ni đa NAPAS” trên phm vi toàn quc.

S kin nm trong chui hot đng hưởng ng “Ngày không tin mt - 16/6" dưới s ch đo ni dung t Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), B Thông tin và Truyn thông, Báo Tui Tr phi hp t chc, nhm khuyến khích  người tiêu dùng tri nghim và s dng phương tin thanh toán không dùng tin mt khi mua sm, giao dch, thanh toán, thúc đy quá trình thanh toán không dùng tin mt đm bo thc hin tt Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020 ti Vit Nam ca Chính ph.

Th ghi n ni đa NAPAS là th do các ngân hàng ti Vit Nam phát hành, có s th bt đu bng 9704 và/hoc có logo NAPAS trên mt th. Th này gn vi tài khon thanh toán ca khách hàng m ti ngân hàng phát hành đ thc hin các giao dch trong lãnh th Vit Nam như: thanh toán ti các máy chp nhn th POS, ti các trang thương mi đin t, chuyn tin nhanh liên ngân hàng 24/7, np tin đin t, thanh toán hóa đơn, rút tin, truy vn s dư

Các ngân hàng cùng trin khai chương trình “Ngày không tin mt vi th ghi n ni đa NAPAS” gm: Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, Sacombank, Techcombank, DongA Bank, VIB, SCB, BacA Bank, OCB, Viet A Bank, ACB, Eximbank, BaoVietBank, HDBank, VRB, Ocean Bank, Nam A Bank, Shinhan Bank Vietnam, TPBank, LienVietPost Bank, PGBank, GPBank, Public Bank, SHB, NCB, ABBank, MSB, SeaBank, UOB, Co-op Bank, PVCombank, SaigonBank, VPBank và Hongleong Bank.

Ông Nguyn Quang Hưng - Tng giám đc NAPAS cho biết, trong vai trò đơn v chuyn mch quc gia, cung ng h tng thanh toán bán l cho nn kinh tế, NAPAS cung cp h tng thanh toán cho phép tích hp các phương thc thanh toán k thut s và các dch v tài chính liên quan đ người dân có th d dàng, nhanh chóng thc hin thanh toán.

Các h tng thanh toán ca NAPAS đã được trin khai vi Cng dch v công Keypay ca Cc thương mi đin t và công ngh thông tin ca B Công thương, Tng cc đường b Vit Nam - B Giao thông vn ti, Cc An toàn thc phm, Cc Qun lý môi trường Y Tế ( B Y Tế), Cc qun lý quc gia giao dch đm bo (B Tư Pháp), S giao thông vn ti Hà Ni...”

“ Trong thi gian ti, NAPAS s trin khai h thng thanh toán và bù tr đin t các giao dch bán l - ACH đ có th h tr trin khai dch v công bng nhiu hình thc thanh toán mi m, hin đi và tin li hơn vi mc chi phí thp hơn” - ông Nguyn Quang Hưng nhn mnh.

T 0:00:00 ngày 16/6/2019 đến 23:59:59 ngày 30/6/2019, các giao dch thanh toán bng th ghi n ni đa qua POS ca 36 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình vi NAPAS có tng giá tr giao dch thanh toán cao nht trong thi gian áp dng chương trình s được tng phiếu quà tng du lch ngh dưỡng trong nước tr giá 25 triu đng, tương đương vi chuyến du lch ngh dưỡng 5 sao cho c gia đình (04 người) bao gm: vé máy bay kh hi, khách sn, đi li và ăn ung.

NAPAS dành tng 20 gii thưởng cho các khách hàng đáp ng điu kin ca chương trình.

Xem 574 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng