Chủ nhật, 22 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Xử lý nợ xấu cần có thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp

Xu ly no xau can co thi truong mua ban no chuyen nghiep 1Vic mua bán n gia các t chc tín dng vi VAMC vn din ra nhưng chưa có hot đng mua - bán n gia các t chc tín dng vi nhau và nht là chưa có s tham gia ca các nhà đu tư tư nhân.

Đến nay, Ngh quyết 42 ca Quc hi v thí đim x lý n xu đã đi được hơn 1/3 chng đường. Kết qu đt được là khá rõ nét nhưng vn còn mt s vướng mc cn được tháo g đ Ngh quyết 42 phát huy hiu qu cao hơn, qua đó đm bo đy nhanh tiến đ nâng cao hiu qu x lý đáp ng yêu cu đ ra.

T l n xu ni bng sp đt mc tiêu

Theo báo cáo ca Ngân hàng Nhà nước, tính t năm 2012 đến cui tháng 3/2019, toàn h thng các t chc tín dng đã x lý được 907.300 t đng n xu. C th, n xu được x lý năm 2012 là 74.680 t đng; năm 2013 đt 87.980 t đng; năm 2014 đt 143.550 t đng; năm 2015 đt 186.960 t đng; năm 2016 đt 118.490 t đng; năm 2017 đt 115.540 t đng.

Riêng trong năm 2018, toàn h thng các t chc tín dng đã x lý được 163.140 t đng n xu, t l n xu ni bng đến cui tháng 3/2019 là 2,02%.

Bên cnh đó, t l n xu ni bng, n bán cho công ty mua bán tài sn ca các t chc tín dng (VAMC) chưa x lý và n tim n tr thành n xu ca h thng t chc tín dng đến 3/2019 mc 5,88%, gim mnh so vi mc 10,08% cui năm 2016 và mc 7,36% cui năm 2017.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đi vi Ngh quyết 42, lũy kế t 15/8/2017 đến cui tháng Ba, toàn h thng t chc tín dng đã x lý được 227.860 t đng n xu, trong đó, x lý n xu ni bng đt 117.800 t đng.

Còn lãnh đo VAMC cũng cho biết, đi vi vic mua n bng trái phiếu đc bit, lũy kế t 2013 đến tháng 3/2019, VAMC mua n xu đt 338.849 t đng dư n gc ni bng tương ng vi giá mua n là 307.567 t đng; mua n theo giá tr th trường, lũy kế đến Ba, VAMC đã mua được 46 khon n vi dư n gc đt 5.882 t đng và giá mua bán n đt 5.960 t đng.

Cũng lũy kế t 2013 đến tháng 3/2019, VAMC đã phi hp vi các t chc tín dng thu hi n ước đt 120.511 t đng. Đc bit t khi Ngh quyết 42 có hiu lc, kết qu thu hi n ca VAMC trong năm 2017, 2018 ước đt 67.891 t đng, gn bng 57% tng giá tr thu hi n lũy kế t năm 2013 đến năm 2018.

Mc tiêu ca Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong năm nay là phn đu đưa t l n xu ni bng xung dưới 2%; t l n xu và các khon tim n tr thành n xu xung dưới 5%; tăng cường công tác thanh tra giám sát, kim soát cht ch hot đng ca t chc tín dng, h tr công tác cơ cu li t chc tín dng gn vi x lý n xu.

Vn còn nhiu vướng mc

Tiến s Trn Du Lch, chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết, hin nay chúng ta thiếu vng mt th trường mua - bán n thc s. Ông Lch đưa ra dn chng, ti Điu 5, Ngh quyết 42 quy đnh t chc tín dng được bán các khon n xu và tài sn đm bo liên quan mt cách công khai, minh bch, theo quy đnh ca pháp lut và giá bán phù hp vi giá th trường, có th cao hơn hoc thp hơn dư n gc ca khon n. Tuy nhiên, vic bán n vn tương đi hn chế do t chc tín dng vn ch yếu bán n cho VAMC và DATC (Công ty trách nhiêm hu hn mua bán n Vit Nam).

"Vic mua bán n gia các t chc tín dng vi VAMC, DATC vn din ra lâu nay nhưng rõ ràng là chưa có hot đng mua - bán n gia các t chc tín dng vi nhau và nht là chưa có s tham gia ca các nhà đu tư tư nhân (k c các nhà đu tư nước ngoài). Mt phn do điu kin kinh doanh dch v mua bán n quá cao, chng hn do yêu cu vn điu ti thiu 100 t đng đi vi cá nhân, t chc có nhu cu kinh doanh dch v mua bán n và ti thiu 500 t đng đi vi doanh nghip thành lp sàn giao dch n," ông Lch nhn mnh.

V chuyên gia này chia s thêm, vic gii quyết, sp xếp li h thng ngân hàng thương mi trong thi gian qua ch chng được s đ v nhưng làm thế nào đ nâng cao năng lc qun tr và làm sch dt đim n xu trong s sách ca các ngân hàng mi là vn đ quan trng. Mt s ngân hàng thương mi nhà nước đã c phn hóa nhưng thc cht vn không thay đi nhiu, Nhà nước vn nm t l ln. S hu chéo trong ngành ngân hàng tng bước được gii quyết song chưa trit đ.

Cùng chung quan đim, ông Nguyn Tiến Đông, Ch tch Hi đng thành viên VAMC cũng tha nhn, thông tin v hàng hóa trên th trường còn thiếu tính minh bch và bt cp. Ngun cung hàng hóa cho th trường sơ cp và th trường th cp v n xu ch yếu t các t chc tín dng, tuy nhiên s liu n xu ca các t chc tín dng hin nay ch được báo cáo vi cơ quan qun lý Nhà nước, vic tiếp cn s liu là rt khó khăn.

Xu ly no xau can co thi truong mua ban no chuyen nghiep 2Kết qu x lý n xu t năm 2012-2018

Bên cnh đó, vic thm đnh giá khon n đang được các t chc thm đnh giá thc hin chưa theo quy chun thng nht do có s khác bit v phương pháp, tiêu chí đnh giá gia các t chc thm đnh giá. Điu này gây khó khăn cho bên mua, bên bán khon n trong vic la chn giá tham kho phù hp cho giao dch mua, bán n.

Ngoài ra, theo lãnh đo Ngân hàng Nhà nước, hin đang thiếu th trường th cp và phái sinh đi vi các khon n. Sau khi mua các khon n, bên mua n thc hin qun lý, khai thác và vn hành tài sn đm bo cũng như ri ro thanh khon liên quan ti các tài sn đm bo này. Tuy nhiên, vic chuyn nhượng hoc y thác qun lý các khon n này còn khó khăn vì chưa có th trường n th cp. Tương t, hin ti chưa có các hot đng phái sinh như nghip v chng khoán hóa tài sn, chng khoán hóa n thường và n xu. Điu này dn đến thanh khon ca các khon n rt thp, làm gim mc đ hp dn ca các khon n đã mua.

Theo TTXVN

Xem 118 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.