Thứ ba, 22 Tháng 10 2019
TIN MỚI

NCB tăng vốn thành công lên 4.000 tỷ đồng

NCB anh hoat dongNgân hàng Quc dân (NCB) va công b kết qu chào bán c phiếu ca đt phát hành c phiếu tăng vn điu l theo Ngh quyết Đi hi đng c đông thường niên ngày 26/4/2019, t l phát hành cho cán b nhân viên chiếm cao nht, đt gn 90%.

Sau 90 ngày k t khi được y ban Chng khoán Nhà nước chp thun phát hành c phiếu ra công chúng, NCB (mã chng khoán NVB) đã thu v nhiu kết qu tích cc. Theo đó, t l c phiếu phát hành thành công cho cán b nhân viên đt gn 90%. Cùng vi vic phát hành thành công cho các c đông hin hu, tng s vn điu l ca NCB được nâng lên hơn 4.000 t đng.

Theo kế hoch, NCB s dùng toàn b s tin thu được t đt phát hành c phiếu này đ nâng cp cơ s h tng; hin đi hóa công ngh thông tin; phát trin ngân hàng s (Digital Banking); đu tư thay đi và xây dng hình nh thương hiu; đào to nâng cao cht lượng đi ngũ; m rng mng lưới cũng như tăng cường qun tr ri ro - qun tr điu hành.

D kiến, trong thi gian ti, NCB s trin khai các đt tăng vn điu l tiếp theo, gm: Phát hành c phn cho c đông hin hu, cán b nhân viên, đi tác chiến lược trong và ngoài nước; Phát hành trái phiếu chuyn đi, đ tiếp tc nâng cao năng lc tài chính, m rng hot đng kinh doanh theo đúng đnh hướng chiến lược đã đ ra.

Xem 76 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.