Thứ ba, 11 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Thống đốc trả lời về việc Việt Nam vào danh sách giám sát chính sách vĩ mô và ngoại hối của Hoa Kỳ

Thong doc tra loi ve viec Viet Nam vao danh sach giam satSáng 06/6, ti Hi trường Quc hi, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng đã tr li câu hi ca đi biu Hoàng Quang Hàm (Phú Th) v vic Vit Nam vào danh sách giám sát Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoi hi ca các đi tác thương mi ln ca Hoa Kỳ.

Thng đc Lê Minh Hưng cho biết, ngày 29/5/2019, B Tài chính Hoa Kỳ đã công b Báo cáo v các chính sách kinh tế vĩ mô thương mi và t giá ca các nước đi tác có quan h thương mi ln vi Hoa Kỳ và có đưa ra danh sách 9 quc gia theo dõi, giám sát trong đó có Vit Nam.

Theo quy đnh ca phía Hoa Kỳ thì có 3 tiêu chí đ đánh giá các quc gia có quan h thương mi ln vi Hoa Kỳ: Th nht, có thng dư thương mi đi vi Hoa Kỳ trên 20 t USD; Th hai, có thng dư cán cân vãng lai trên 2% GDP; Th ba, có can thip ngoi hi mt chiu, tc mua ròng ngoi t trong vòng 6 tháng liên tc khong 2% GDP.

Nhìn vào 3 tiêu chí trên, Thng đc Lê Minh Hưng cho biết, Vit Nam tha mãn 2 tiêu chí ca phía Hoa Kỳ, tc chúng ta có thng dư thương mi vi Hoa Kỳ ln hơn 20 t USD và thng dư cán cân vãng lai trên 2% GDP, còn v can thip ngoi hi mt chiu thì chúng ta thp hơn ngưỡng phía Hoa Kỳ đưa ra.

“Báo cáo vi Quc hi, báo cáo ca phía Hoa Kỳ đưa ra cũng có kết lun là không có quc gia nào trong danh sách này thc hin thao túng tin t.” - Thng đc nói và nhn mnh: Chúng ta cũng khng đnh vi đi tác Hoa Kỳ là chúng ta điu hành chính sách là n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát. Chúng ta không dùng nhng chính sách kinh tế vĩ mô trong đó có chính sách tin t, t giá đ to cnh tranh, to li thế thương mi mt cách không công bng.

Người đng đu ngành Ngân hàng khng đnh, báo cáo này ch đưa ra mt s khuyến ngh chính sách cho Chính ph, cho các b, ngành trong đó có Ngân hàng Nhà nước. Nhng khuyến ngh chính sách t phía Hoa Kỳ đưa ra cũng khá tương đng vi khuyến ngh ca Qu Tin t quc tế (IMF) khi hàng năm đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô ca Chính ph. Nhng khuyến ngh chính sách ca IMF và B Tài chính Hoa Kỳ cũng nm trong l trình Chính ph đang ch đo các b, ngành trong đó có Ngân hàng Nhà nước trin khai hoàn thin các cơ chế điu hành kinh tế vĩ mô.

“Trong thi gian ti, trong ch đo ca Chính ph và Th tướng Chính ph, Ngân hàng Nhà nước tiếp tc cùng các b, ngành trao đi, cung cp thông tin cn thiết cho phía đi tác Hoa Kỳ đ làm rõ nhng đnh hướng điu hành ca chúng ta cũng như din biến tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như tình hình din biến cán cân vãng lai, thương mi, đu tư ca chúng ta vi phía Hoa Kỳ”, Thng đc nhn mnh.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 398 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng