Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Chủ thẻ quốc tế Sacombank với “Hè vui sắm chất - Khám phá Hoa Kỳ”

Chu the quoc te Sacombank voi He vui sam chat Kham pha Hoa KyT ngày 06 - 30/6/2019, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) trin khai chương trình khuyến mãi “Hè vui sm cht - Khám phá Hoa Kỳ” dành cho tt c khách hàng cá nhân s hu th quc tế Sacombank gm th mang thương hiu Visa, Mastercard, JCB và UnionPay.

Vi mi 500.000 đng chi tiêu mua sm bng th, khách hàng s được tích lũy 1 đng vàng, s lượng đng vàng tích lũy được nhân đôi đi vi giao dch ti nước ngoài và cng dn trên các th thuc cùng thương hiu. Sacombank s tng phiếu ưu đãi du lch tr giá 100 triu đng (đ đi M hoc bt kỳ đim đến nào) cho 4 khách hàng tích lũy được nhiu đng vàng nht, mi dòng th quc tế có 1 khách hàng được nhn quà.

Vi các dòng th quc tế Sacombank, khách hàng có th giao dch khp thế gii, đc bit là quét mã QR đ thanh toán và rút tin mà không cn th nha; mua sm trc tuyến; được gim đến 50% khi ăn ung, mua sm, du lch… Khách hàng s hu th Sacombank cũng có th ti min phí ng dng Sacombank Pay t Google Play hoc App Store đ qun lý th toàn din 24/7 và ch đng thc hin chuyn khon liên ngân hàng, np tin đin thoi, thanh toán các loi hóa đơn…

Đi vi các khách hàng đang s dng th tín dng quc tế Sacombank, còn được chi tiêu trước, tr tin sau vi thi gian min lãi lên đến 55 ngày mà không cn tài sn đm bo; tích lũy đim thưởng đ đi quà khi mua sm; mua hàng tr góp lãi sut 0% mi lúc mi nơi. Điu kin m th là thu nhp t 5 triu đng/tháng nếu khách hàng sinh sng ti Hà Ni, TP.HCM và 3 triu đng/tháng nếu tnh thành khác

Đi vi các khách hàng có th thanh toán quc tế Sacombank, s được liên kết th vi tài khon tin gi thanh toán m ti Sacombank. Thông qua th, khách hàng có th s dng tin trong tài khon đ giao dch mi lúc mi nơi thông qua dch v Ngân hàng đin t, s dng ng dng Sacombank Pay và tt c ATM Sacombank trên toàn quc. Đ m th, khách hàng ch cn có chng minh nhân dân, căn cước công dân hoc h chiếu.

Riêng các khách hàng s hu th tr trước quc tế Sacombank, s không cn chng minh thu nhp hay m tài khon vn có th mua th và np tin vào đ s dng trong các giao dch thanh toán hoc tng th làm quà cho bn bè, người thân. S tin khách hàng có th np vào th ti đa 100 triu đng và không gii hn s ln np.

Thông tin chi tiết, liên h: Hotline 1900 5555 88 hoc 028 3526 6060; truy cp website khuyenmai.sacombank.com và đăng ký th online ti website card.sacombank.com.vn. 

Xem 574 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng