Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất vượt 10 tỉ đô la Mỹ

Tp chí Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2019. Đây là ln th 7 Forbes Việt Nam thực hin danh sách này ti Vit Nam.

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019 do Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chn các công ty có kết qu kinh doanh tt nht, đang niêm yết ti S giao dịch TP.HCM (HSX) và S giao dịch Hà Ni (HNX). Các công ty trong danh sách phn ln là các công ty đu ngành hoc đã xác lp được li thế cnh tranh trong ngành, được phân theo tng nhóm lĩnh vc.

Trong nhóm ngành tài chính, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) vinh d là đi din duy nht trong các t chc tín dng quy mô ln mà nhà nước gi c phn chi phi, liên tiếp có mt trong danh sách bình chn sut 7 năm qua.

Theo d liu ca Forbes Vit Nam, nhóm các công ty dn đu đu có mc tăng trưởng n tượng. Chng hn, sau ba năm liên tiếp Vinamilk dn đu th trường v li nhun, năm qua Vietcombank soán ngôi, vượt qua công ty sa tr thành nhà quán quân v li nhun sau thuế khi tăng trưởng 60%.

Tp chí Forbes Vit Nam đánh giá: Năm 2018, Vietcombank ghi nhn li nhun k lc 14.605 t đng, tăng 60% dn đu h thng ngân hàng Vit Nam. Con s này thm chí cao hơn 2.000 t đng so vi tng li nhun ca c hai ngân hàng VietinBank và BIDV cng gp. Trên th trường chng khoán, ln đu Vietcombank vươn lên tr thành nhà quán quân v li nhun, xếp trên các tên tui ln như Vinhomes, Vinamilk, PV Gas. Vietcombank hin tr thành ngân hàng Vit Nam có giá tr vn hóa th trường cao nht vượt 10 t đô la M.

Trong h thng ngân hàng Vit Nam, nhng năm qua, Vietcombank được đánh giá là ngân hàng có cht lượng tài sn tt nht vi cơ cu thu nhp đa dng, dn đu th trường nhiu mng sn phm dch v. Cui năm 2018, nhà băng này có hơn 16 ngàn t đng li nhun chưa phân phi. Vietcombank tiếp tc có nhiu li thế và thun li đ gi vng v trí s 1 trong h thng khi va nâng vn điu l lên gn 37 ngàn t đng, tr thành mt trong nhng ngân hàng đu tiên áp dng chun Basel II. Ngân hàng được giao ch tiêu tăng trưởng tín dng cao hơn, cơ hi phát trin càng thun li hơn.

Xem 135 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng