Thứ ba, 11 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Trung Quốc thành lập công ty quản lý Quỹ BHTG

Hinh anh Ngan hang Nhan dan Trung QuocNgân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBOC) ngày 31/5 va qua đã thành lp mt t chc đc lp đ qun lý qu bo him tin gi (BHTG) vi mc tiêu bo v tin gi tiết kim ti các t chc tài chính.

PBOC đã tăng tc quá trình thành lp công ty qun lý qu BHTG mt phn do tình hình yếu kém ca Ngân hàng Baoshang (đang b các cơ quan có thm quyn tiến hành kim soát), mà các nhà qun lý cho rng đó là kết qu ca mt ri ro tín dng nghiêm trng do ngân hàng gây ra

Quá trình kim soát ngân hàng Baoshang din ra trong mt năm, khon tin gc và lãi ca tài khon tiết kim cá nhân s được bo him toàn b nhm bo v người gi tin và các khách hàng khác.

PBOC đã thành lp Qu BHTG vào năm 2015 và đã thu phí bo him t các t chc tài chính k t đó. Trong trường hp mt t chc tài chính mt kh năng thanh toán, qu s được s dng đ tr cho mi người gi tin vi hn mc lên ti 500.000 Nhân dân t (tương đương gn 72.500 đô la M).

Vào cui năm 2018, Qu BHTG đã đt mc 100 t Nhân dân t. Hin qu này chưa được s dng đ chi tr cho trường hp nào tính đến nay, và không có mt cơ quan đc lp nào qun lý qu này.

Theo t báo kinh tế uy tín Tài kinh (Caixin), trước đây PBOC d kiến s thành lp mt t chc chu trách nhim qun lý qu BHTG khi qu đt mc 200 t Nhân dân t, nhưng nhiu nhà lp pháp và c vn đ xut đy nhanh vic thành lp và khiến t chc qun lý qu BHTG đóng vai trò trung tâm trong vic gim thiu các ri ro ca các t chc tài chính mang li.

Qu BHTG có th bơm vn cho Ngân hàng Baoshang, mua các khon n ca ngân hàng và thiết lp cơ chế x lý ri ro tài chính da trên nguyên tc th trường, mt s ngun tin thân cn cho hay.

Đu năm nay, PBOC cũng đ xut thành lp mt  t chc BHTG gi đc lp có nhim v giúp các ngân hàng đ v ri khi th trường, hn chế tn tht ca người gi tin và ngăn nga nh hưởng lây lan khi xy ra ri ro tín dng nghiêm trng.

Xem 478 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng