Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank Nam Thanh Xuân thay đổi địa điểm

Vietcombank Nam Thanh Xuan thay doi dia diemNgân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) Chi nhánh Tây Hà Ni thông báo v vic thay đi đa đim ca Phòng giao dch Nam Thanh Xuân k t ngày 03/6/2019.

- Đa đim cũ: Đa đim: S 31 Trn Phú, phường Văn Quán, qun Hà Đông, Hà Ni. Đin thoi:

- Đa đim mi: S 436 Nguyn Trãi, phường Trung Văn, qun Nam T Liêm, Hà Ni. Đin thoi: (024).35526662-(024).35528096

Xem 1435 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng