Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VietCapital Bank bổ nhiệm thành viên mới trong Ban Điều hành

VietCapital Bank bo nhiem thanh vien moi trong Ban Dieu hanhNgày 03/6/2019, Hi đng qun tr Ngân hàng Bn Vit (VietCapital Bank) đã trao quyết đnh b nhim ông Nguyn Thanh Tú gi chc v Giám đc Khi h tr, thc hin các chc năng qun lý hành chính, xây dng cơ bn, mua sm, truyn thông & thương hiu, nhân s và đào to ca toàn h thng.

Ông Nguyn Thanh Tú đã gn bó và trưởng thành cùng VietCapital Bank hơn 12 năm, tng tri qua các công vic vi chuyên môn pháp lý và là Chánh Văn phòng Hi đng qun tr. Ông Nguyn Thanh Tú tt nghip c nhân Lut thương mi ca Đi hc Lut TP. H Chí Minh và có bng Thc s tài chính quc tế - Trường Đi hc Leeds Beckett Universities - Vương Quc Anh vào năm 2014. Ông Nguyn Thanh Tú cũng là lut sư trc thuc Đoàn Lut sư TP. H Chí Minh t năm 2010.

Xem 141 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng