Thứ tư, 05 Tháng 8 2020
TIN MỚI

MSB thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Hinh anh dau giaNgân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) thông báo la chn t chc đu giá Quyn s dng đt Quyn s hu nhà và Tài sn khác gn lin vi đt ca Công ty TNHH Nha Vit Nam Á.

Tên khách hàng: Công ty TNHH Nha Vit Nam Á

Tên tài sn:

1. Quyn s dng đt Quyn s hu nhà và Tài sn khác gn lin vi đt thuc tha đt s 148, t bn đ s 14, ta lc ti xã Đc Hòa H, huyn Đc Hòa, tnh Long An theo Giy chng nhn Quyn s dng đt Quyn s hu nhà và Tài sn khác gn lin vi đt s BH 837825, s vào s cp GCN: CT 11258, do S Tài nguyên và Môi trường tnh Long An cp ngày 04/07/2012 cho Công ty TNHH Thương mi Sn xut Kim Phượng.

2. Quyn s hu nhà và quyn s dng đt thuc tha đt s 403 t bn đ s 59 (BĐĐC 2001 P.10 Q.6), ta lc ti s 3 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Qun 6, TP.HCM theo Giy chng nhn quyn s dng đt h sơ gc s H01420/2005 do UBND Qun 6, TP.HCM cp ngày 01/08/2005 cho bà Nguyn Th Hu.

3. Quyn s hu nhà và quyn s dng đt thuc tha đt s 3 t bn đ s 59 (BĐĐC) P10Q6, ta lc ti s 5 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Qun 6, TP.HCM theo Giy chng nhn quyn s hu nhà và quyn s dng đt h sơ gc s 3437/2004 do UBND Qun 6, TP.HCM cp ngày 06/10/2004 cho bà Nguyn Th Hu.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: Ti tr s. Người có tài sn đu giá, s 54A, Nguyn Chí Thanh, phường Láng Thượng, qun Đng Đa, Hà Ni đến hết ngày 07/6/2019

Xem 1550 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng