Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Mời tham dự khóa đào tạo “Đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng”

VietinBank Binh Xuyen dao tao ky nang quan ly va lanh dao cho can bo chu chotHip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi T chc Tài chính Quc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng thế gii (WBG) và Qu quc tế Bo v thiên nhiên (WWF) t chc khóa đào to “Đánh giá ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng” dành cho các T chc hi viên.

Mục tiêu khóa đào tạo:

- Giúp hc viên hiu được nhng ri ro môi trường và xã hi và nm được quy trình qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng

- Hiu được s lng ghép vic qun lý ri ro môi trường và xã hi trong h thng qun lý ri ro tín dng

- Nắm được các công c thm đnh ri ro môi trường và xã hi đi vi Ngành chế biến thy sn và Ngành nhum vi & thuc da.

Thành phần tham dự: Cán b qun lý, chuyên viên làm công tác tín dng, phê duyt tín dng, qun lý ri ro tín dng ti Hi s, chi nhánh và đơn v trc thuc các t chc tín dng.

Chương trình đào tạo: Chi tiết xem tại đây.

Giảng viên: Chuyên gia tư vn ca T chc Tài chính Quc tế (IFC), Qu Công ty tư vn qun lý MCG (Management Consulting Group).

Thời gian, địa điểm:                 

- Thi gian: Th 6, ngày 28 tháng 6 năm 2019, t 08h15 - 12h00 (01 bui)

- Địa đim: Phòng hp Tng 6, Ngân hàng Thế gii, 63 Lý Thái T, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Đăng ký tham dự và nhập học: Trân trng kính mi các đơn v có nhu cu c cán b và đăng ký danh sách hc viên tham d khóa đào to trước ngày 26/6/2019 theo mu Phiếu đăng ký (đính kèm)và gi theo đường bưu đin, Fax hoc đin thoi theo đa ch sau:Trung tâm đào to - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni. ĐT: 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Liên h: Anh Vũ Tt Đt . ĐT: 0935.616.668. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 522 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng