Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Phát triển thẻ tín dụng tại Việt Nam: Ngân hàng nỗ lực là chưa đủ

Hinh anh the VIBNhiu ngân hàng đang có chiến lược phát trin mnh m th tín dng nhm thúc đy vic chi tiêu, mua sm qua th cũng như kích thích tiêu dùng ca người dân.

Tin ích - “giá” cao

Không ph nhn vic dùng th tín dng đ chi tiêu hin có nhiu li ích cho ch th, như vi hn mc được cp khách hàng có th chi tiêu và mua sm min lãi đến 45 - 55 ngày, có ngân hàng không tính phí rút tin mt, thu chi...

Nhưng đến nay, vic phát trin th tín dng (đc bit là th tín dng ni đa) tr nên đi chúng trong tiêu dùng ca người dân vn khá chm. Điu này đang được lý gii bng nhng hn chế, như v chi phí, khi các ngân hàng đang tính phí rút tin mt t th tín dng quá cao, lên ti 4% trên mt ln rút tin, trong khi đây vn là nhu cu giao dch chính ti Vit Nam.

Nếu khách hàng rút 10 triu đng thì phi chu mt phí rút tin là 400.000 đng. Như vy, mc dù khách hàng không b tính lãi trong vòng 45 ngày nhưng s tin phi tr cho phí rút tin cũng rt cao, và phí này được ngm hiu là lãi. Vic lý gii ca các ngân hàng cho vic đánh phí rút tin rt cao này là hn chế rút tin mt, và th ch dùng đ cà th thanh toán hàng hóa, dch v.

Nhưng vi điu kin mua sm Vit Nam hin ch yếu thanh toán bng tin mt khiến khách hàng dùng th cũng khó khăn.

Bên cnh phí thường niên t 200.000 - 1.000.000 đng tùy tng ngân hàng và tng loi th, nếu là th tín dng quc tế, ch th s mt phí chuyn đi ngoi t khi s dng th đ thanh toán cho các giao dch bng ngoi t ti nước ngoài. S ngoi t này s được chuyn đi và th hin bng tin VND trên bng sao kê và bn phi tr thêm phí chuyn đi ngoi t. Mc phí này có th là 2% hay 3,5% trên s tin ca mi giao dch và đi vi tng loi th.

Chng hn, ti VIB, ch th phi tr phí thường niên ca th VIB Classic là 299.000 đng, th VIB Gold là 499.000 đng, th VIB Platinum là 899.000 đng, th VIB World là 999.000 đng. Phí chuyn đi ngoi t ti VIB t 3-3,5%, ti Sacombank t 2,1-2,95%...

Tuy nhiên, hin Sacombank đang có chương trình ưu đãi đc bit dành cho các ch th tín dng, đó là khách hàng s không b tính phí rút tin mt ti Sacombank. Tuy nhiên, th tín dng không min lãi, nghĩa là khách hàng phi tr lãi cho s tin đã rút t th và lãi được tính theo ngày t 2,15% - 2,5%/tháng. Hin Sacombank min lãi khi mua sm trong vòng 55 ngày thì phi tha mãn điu kin như: dư n đu kỳ bng không (0), giao dch đ cà th thanh toán, không rút tin mt trong kỳ và thanh toán hết toàn b dư n vào cui kỳ.

Hay th tín dng Visa Bn Vit là th tín dng s dng công ngh 3D đu tiên trên th trường vi tin ích 3.0: 0 phí thường niên sut thi gian hiu lc th, 0 phí phát hành th, 0 phí đa s các dch v, và ưu đãi cho ch th vi mc gim ti 60% các dch v mua sm, gii trí, m thc, du lch, sc khe.

Tuy nhiên, đi vi mc lãi sut phi tr cho các khon vay không tr đúng hn thì lãi sut phi tr rt cao. Chng hn, nếu bn mun dùng th tín dng đ mua mt máy laptop 50 triu đng, quá 45 ngày mà bn không tr đ s tin trên, mc dù ngân hàng s linh hot cho bn ch phi tr ti thiu 3% dư n tc là 1,5 triu đng cho mi ln tr nhưng phn còn li phi tr lãi có th lên đến 2,5%/tháng và lãi được tính theo ngày. Điu này cũng khiến người m th chùn tay.

Hin nhiu ngân hàng có ba hình thc m th dành cho khách hàng. Nếu khách hàng m th tín chp bng lương thì cn phi có xác nhn mc lương ca cơ quan, hoc sao kê lương có du đ ti ngân hàng bn nhn chi tr lương, như vy khách hàng s được hưởng hn mc ti đa là 5 - 10 ln lương tùy tng ngân hàng.

Nếu khách hàng m th tín dng thế chp bng nhà thì hn mc ti đa chng hn Sacombank cp là 10% giá tr tài sn s hu nhưng không quá 200 triu đng vi điu kin nhà ca khách hàng phi là mt tin và đang có hot đng kinh doanh.

Nếu khách hàng m th bng hình thc ký qu hay đm bo bng tài khon khác ti ngân hàng thì hn mc được cp có th t 80-90% giá tr tài khon đó.

Mun đt phá trong thanh toán, phi khai thông tim năng

Phi nói mt điu rng, nếu các ngân hàng phát trin được mnh m loi hình th tín dng ni đa là mt thành công ln cho các ngân hàng.

Điu này th hin vic: th nht, các ngân hàng đã ph biến được vic chi tiêu, mua sm bng th cho người dân; th hai, vic thúc đy tín dng tiêu dùng qua th s tăng lên mnh.

Mt nghiên cu ca Visa đã cho thy thanh toán không tiếp xúc qua th Visa Vit Nam đã tăng 44%/tháng trong khong t tháng 7/2017 đến tháng 5/2018.

Do đó, không ngu nhiên khi mà các ngân hàng đang đy mnh tuyên truyn, ưu đãi cho ch th tín dng. Các ch th tín dng được hưởng hàng lot các giá tr gia tăng t các chương trình ưu đãi khng, như: được mua sm gim giá t 20 - 50 - 60% ti các thuơng hiu ln, tiêu 01 triu đng được ngân hàng hoàn ti 100.000 đng, tham gia các câu lc b và dch v cao cp hàng đu, tn hưởng giá ưu đãi ti đa…

Mt lãnh đo phòng th ca Vietcombank cho biết nhng năm gn đây tc đ tăng trưởng loi th tín dng ti Vietcombank lên ti 50%/năm khi ngân hàng này đy mnh hình thc tín chp qua th.

Tuy nhiên, n xu thông qua th tín dng cũng không phi là thp khi điu kin phát hành ngày càng d dàng, đa s th phát hành dưới hình thc tín chp, hình thc ký qu không nhiu.

Điu này cũng d hiu ti sao lãi sut ca vic s dng th tín dng thường rt cao, trên 20%/năm đ bù cho ri ro có th xy ra.

Còn theo giám đc trung tâm th mt ngân hàng TMCP ti TP. H Chí Minh, vi tc đ tăng trưởng th ca ngân hàng này khong 6%/tháng thi gian gn đây cho thy th trường th rt tim năng, nhưng ngân hàng phn đu phát trin th trên tiêu chí hiu qu ch không ch đt mc tiêu th phn và li nhun. Vic phát trin mng th tín dng ni đa cũng được ngân hàng này rt chú trng, và hin nay mc lãi sut rt cnh tranh cho ch th tín dng ch mc 1,9%/tháng, tương đương 22,98%/năm.

Theo thng kê ca Ngân hàng Nhà nước, tính đến cui quý III/2018, tng s lượng th ngân hàng phát hành lũy kế c nước đt 147,3 triu th. Trong đó, th tín dng trên 4,6 triu th, vi tng giá tr giao dch đt xp x 50.000 t đng, tăng trưởng 50% so vi cùng kỳ.

Mc dù, s lượng th phát hành ngày càng tăng nhanh, nhưng s th o cũng rt nhiu khiến cho hiu qu phát hành và s dng th không cao. Vn đ là làm sao phi đy mnh doanh s thanh toán qua th, đó mi là điu thành công ca vic phát hành th. Điu này đòi hi cn phi n lc hơn na v h thng máy cà th (POS) tin li, mi lúc mi nơi và có đông đo các đơn v tham gia chp nhn th vi mc lãi sut phù hp đ là “vn mi” kích thích thói quen tiêu dùng bng th ca người dân.

Bên cnh đó, khách hàng cn được tư vn rõ ràng v lãi sut, cách tính lãi, các loi phí, các ưu đãi được hưởng, cách thc bo mt… đ có th yên tâm s dng th hiu qu nht.

Theo Lan Anh/bizlive.vn

Xem 385 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng