Thứ hai, 18 Tháng 11 2019
TIN MỚI

OceanBank hướng dẫn chuyển đổi tài khoản lương sang tài khoản thanh toán

Thong baoT ngày 03/6/2019, Ngân hàng Đi dương (OceanBank) thc hin chuyn đi loi tài khon nhn lương CBNV OceanBank t loi tài khon chuyên dùng sang loi tài khon thanh toán.

Sau khi chuyn đi, quy đnh s dng tài khon lương thc hin theo quy đnh m và s dng tài khon thanh toán ca OceanBank và theo quy đnh ca pháp lut.

Các đơn v giao dch ca OceanBank trên toàn quc hướng dn chi tiết các th tc: đóng tài khon lương (theo đ ngh ca CBNV, nếu có), chuyn tin, đăng ký thay đi tài khon tr n, đăng ký các dch v tin ích km theo… theo quy đnh ca OceanBank.

Thông tin chi tiết, liên h: s hotline ca các đơn v giao dch OceanBank ti đây.

Xem 1210 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.