In trang này

Vietcombank bảo hiểm an toàn cho khách hàng vay bất động sản

Vietcombank bao hiem an toan cho khach hang vay bat dong sanHin Công ty bo him Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank-Cardif) đã ra mắt sn phm “Bo an Tín dng Gia phú” thiết kế riêng dành cho khách hàng vay mua bt đng sn ti ngân hàng.

“Bo an Tín dng Gia phú” mang đến cho khách hàng quyn li được bo v trước mi ri ro t vong hoc thương tt toàn b vĩnh vin, vi s tin bo him lên đến 30 t đng. Vi “Bo an Tín dng Gia phú”, khách hàng không còn phi lo lng v gánh nng tr n hay b thu hi tài sn khi ri ro xy ra; được bo v dài lâu trong thi gian vay lên đến 20 năm. Khách hàng có th ch đng chn bo v toàn phn khon vay hoc mt phn khon vay tùy theo nhu cu ca mình.

Tham gia “Bo an Tín dng Gia phú”, khách hàng s được hưởng mc phí cnh tranh và ưu đãi gim phí hp dn lên đến 10% tùy theo s tin bo him. Ch vi chi phí tương đương vi 1 ly cà phê bình dân - 14.000 VNĐ mi ngày, khách hàng đã có th bo v khon vay bt đng sn 1 t đng.

Công ty Bo him nhân th Vietcombank-Cardif luôn n lc đa dng hóa sn phm, nâng cao cht lượng dch v nhm mang đến nhng tri nghim tt nht cho khách hàng. Hin nay, công ty cung cp cung cp 7 sn phm: Bo an Tín dng, Bo an Tài trí, Bo an Tài trí Ưu vit, Bo an Tín dng Ưu vit, Bo an Toàn gia, Bo an Tín dng Hưng nghip, Bo an Tín dng Gia phú liên quan đến bo v khon vay ngân hàng, giáo dc, sc khe và tiết kim.

Thông tin chi tiết, liên h: đim giao dch Vietcombank gn nht hoc s Hotline ca VCLI 0243.974.9988 và Trung tâm Dch v khách hàng 24/7 ca Vietcombank 1900.54.54.13.

Xem 1547 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng