Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI

Chủ thẻ Sacombank “Chỉ 20 ngàn - Rước vàng 24K”

Chu the Sacombank Chi 20 ngan Ruoc vang 24KT ngày 03/6 - 30/9/2019, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) trin khai chương trình khuyến mãi “Ch 20 ngàn - Rước vàng 24K” dành cho tt c khách hàng ca th Sacombank Visa (gm th tín dng, th thanh toán và th tr trước).

Khách hàng có giao dch thanh toán không tiếp xúc (contactless) hoc thanh toán QR đu tiên t 20.000 đng tr lên bng th Sacombank Visa s được: hoàn20.000 đng cho mi giao dch và không gii hn s lượng th áp dng ưu đãi; nhn ngay 1 mã tham gia quay s đ có cơ hi trúng thưởng 1 ch vàng 24K vi tng giá tr gii thưởng hơn 2,8 t đng.

Vi hình thc thanh toáncontactless, khách hàng ch cn chm hoc vy nh th không tiếp xúc lên máy POS có công ngh NFC trong vài giây đ hoàn thành giao dch và không cn ký xác nhn các hóa đơn t 400.000 đng tr xung.

Vi hình thc thanh toánQR, khách hàng ti min phí ng dng Sacombank Pay t Google Play hoc App Store v thiết b di dng, tích hp thông tin th và s dng thiết b di đng quét mã QR ti các đơn v chp nhn giao dch đ thanh toán thay vì dùng trc tiếp th nha. Ngoài ra, ng dng qun lý tài chính Sacombank Pay còn mang đến nhiu tri nghim thú v trong lĩnh vc ngân hàng s như: liên kết vi th ni đa và quc tế ca tt c ngân hàng; d dàng np tin/chuyn tin vào ng dng; rút tin mt không cn th nha; chuyn tin đến bt kỳ người nhn nào qua tài khon, th, s đin thoi di đng hoc mã QR cá nhân; ch đng qun lý th, tài khon; chia hóa đơn ăn ung, mua sm vi bn bè; thanh toán hóa đơn nhiu lĩnh vc; tìm đim giao dch, ATM và nhng ưu đãi mi nht…

Xem 451 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng