Thứ sáu, 17 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Vietcombank thông báo kế hoạch điều chỉnh hạn mức giao dịch

Thong baoThc hin các gii pháp v an toàn, bo mt trong thanh toán trc tuyến và thanh toán th ngân hàng, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) thông báo kế hoch điu chnh hn mc giao dch đi vi phương thc xác thc SMS OTP trên kênh VCB - iB@nking dành cho khách hàng cá nhân.

- Hn mc giao dch mi ln: 100 triu VNĐ/giao dch

- Hn mc giao dch ngày: 100 triu VNĐ/ngày

Hn mc này áp dng cho các loi giao dch: Chuyn khon, np tin, thanh toán hóa đơn, dch v tài chính, np ngân sách nhà nước. Hn mc này không áp dng cho các giao dch tin gi, thanh toán sao kê th tín dng và giao dch chuyn khon ni b cùng ch tài khon.

Thi đim áp dng: bt đu t ngày 01/7/2019. Sau thi đim này, đ s dng hn mc giao dch ln hơn, khách hàng đăng ký s dng phương thc xác thc Smart OTP ca Vietcombank.

Đ đăng ký và s dng ng dng Vietcombank Smart OTP, tham kho ti đây.

Đ đm bo tính an toàn bo mt cho giao dch ca khách hàng trên 02 ng dng VCB - Mobile B@nking và VCBPAY, Vietcombank thc hin điu chnh điu kin v h điu hành ca thiết b di đng s dng VCB - Mobile B@nking/VCBPAY, c th như sau:

-  Đi vi h điu hành iOS: phiên bn t 8.0 tr lên.

-  Đi vi h điu hành Android: phiên bn t 6.0 tr lên.

Thi đim trin khai:

- T 15/6/2019: áp dng điu kin nêu trên đi vi Khách hàng đăng ký mi dch v.

- T 15/7/2019: áp dng điu kin nêu trên đi vi tt c các Khách hàng s dng dch v.

Sau ngày 15/7/2019, Vietcombank s ngng cung cp dch v đi vi các khách hàng đang s dng thiết b di đng có h điu hành thp hơn. Đ tiếp tc s dng dch v, khách hàng thc hin nâng cp h điu hành đ đáp ng các điu kin nêu trên.

Thông tin chi tiết, liên h theo hotline 1900 545413 hoc đim giao dch gn nht ca Vietcombank.

Xem 1182 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.