Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

CPI 5 tháng đầu năm tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2018

Hinh anh mua ban hang sieu thi Viet NamTheo Tng cc Thng kê, ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2019 tăng 0,49% so vi tháng trước, tăng 2,74% so vi cùng kỳ năm 2018; Đây là mc tăng bình quân 5 tháng đu năm thp nht trong 3 năm gn đây.

Trong mc tăng 0,49% ca CPI tháng 5/2019 so vi tháng 4/2019, có 9/11 nhóm hàng hóa và dch v có ch s giá tăng.

C th, so vi tháng 4, nhóm Giao thông có mc tăng cao nht, tăng 2,64%; Nhà , đin nước và vt liu xây dng tăng 1,28%; Đ ung và thuc lá tăng 0,18%; Hàng hóa và dch v khác tăng 0,13%; May mc, mũ nón, giy dép tăng 0,12%; Thiết b và đ dùng gia đình tăng 0,11%; Văn hóa, gii trí và du lch tăng 0,1%; Hàng ăn và dch v ăn ung tăng 0,05%; Giáo dc tăng 0,05%. Có 2 nhóm hàng gim giá: Thuc và dch v y tế gim 0,06%; Bưu chính vin thông gim 0,05%.

Nguyên nhân CPI tháng 5 tăng 0,49% so vi tháng 4 là do, sau 2 đt điu chnh giá trong tháng 5, giá xăng A95 tăng 360 đng/lít, xăng E5 tăng 780 đng/lít, du diezen tăng 230 đng/lít nên bình quân giá xăng du tăng 5,93% so vi tháng trước làm tăng CPI chung 0,25%; Giá đin tăng do tác đng ca vic điu chnh tăng giá đin trong tháng 3/2019, bên cnh đó thi tiết nng nóng nên nhu cu tiêu dùng đin và nước tăng làm cho giá đin sinh hot tăng 6,86% và giá nước sinh hot tăng 1,17%.

Giá gas tháng 5/2019 tăng 0,6% so vi tháng 4/2019 do giá gas thế gii bình quân tháng 5/2019 công b mc 527,5 USD/tn, tăng 2,5 USD/tn so vi tháng 4/2019; Giá vt liu bo dưỡng nhà tăng 0,66% do nhu cu xây dng tăng cùng vi chi phí đu vào tăng nên giá mt s mt hàng vt liu xây dng như: st, thép, xi măng và giá nhân công xây dng tăng theo.

Như vy, giá xăng du tăng theo giá thế gii, cùng vi giá đin tăng do sn lượng đin tiêu th tăng cao đã nh hưởng ti tăng ch s giá tiêu dùng trong tháng 5. Ngoài ra, kỳ ngh l 30/4 và 1/5 kéo dài nên nhu cu ăn ung ngoài gia đình và du lch tăng cao làm cho giá các mt hàng này tăng hơn so vi tháng trước.

Mt s nguyên nhân kiềm chế CPI tháng 5/2019 như: Giá go gim 0,5% so vi tháng trước; Bình quân chung c nước giá tht ln tháng 5/2019 tiếp tc gim 0,6% so vi tháng 4/2019, mc gim này thp hơn mc gim 3,07% ca tháng 4/2019, do dch t ln châu Phi đã lan rng trên 40 tnh, thành ph( ) trc thuc Trung ương, tuy nhiên người tiêu dùng đã yên tâm mua tht ln tr li, mt s đa phương chưa b dch giá tht ln bt đu tăng; Giá dch v y tế gim 0,1% do thay đi giá dch v y tế đi vi người không có th bo him y tế theo các Quyết đnh ca mt s tnh, thành ph trc thuc Trung ương như Thanh Hóa, Hà Ni, Hưng Yên, Sơn La, Yên Bái và Đng Tháp được quy đnh trong Thông tư s 37/2018/TT-BYT v quy đnh mc ti đa khung giá dch v khám bnh, cha bnh không thuc phm vi thanh toán ca Qu bo him y tế.

Theo Tng cc Thng kê, tháng 5/2019 tăng 0,13% so vi tháng trước, tăng 1,9% so vi cùng kỳ; tính chung 5 tháng đu năm 2019 tăng 1,85% so cùng kỳ. Lm phát chung có mc tăng cao hơn lm phát cơ bn, điu này phn ánh biến đng giá ch yếu do giá xăng du, đin tăng. Bên cnh đó, lm phát cơ bn 5 tháng đu năm 2019 so vi cùng kỳ mc 1,85% phn ánh chính sách tin t vn đang điu hành n đnh.

Xem 324 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng