Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

AFD tiếp tục hợp tác với Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng

AFD tiep tuc hop tac voi Viet Nam phat trien co so ha tangSáng ngày 29/5, ti tr s B Tài chính, Th trưởng Trn Xuân Hà có bui làm vic vi ông Jean-Pierre Marcelli - Giám đc điu hành ca Cơ quan Phát trin Pháp (AFD).

Tham d bui làm vic còn có ông Fabrice Richy - Giám đc AFD Hà Ni, bà Virginie Bleitrach - Phó Giám đc AFD Hà Ni và đi din lãnh đo Cc Qun lý n và Tài chính đi ngoi, B Tài chính.

Ti bui làm vic, Th trưởng Trn Xuân Hà đánh giá cao s hp tác cht ch, h tr tích cc ca Chính ph Pháp và AFD đi vi B Tài chính trong thi gian qua. Th trưởng Trn Xuân Hà cho biết, ngun vn ca Chính ph Pháp và AFD là mt trong nhng ngun lc quan trng góp phn h tr cho s phát trin kinh tế ca Vit Nam.

Theo đó, trong 25 năm hot đng ti Vit Nam, AFD đã cam kết cho Vit Nam vay vi tng mc vn ODA khong 2 t EUR cho 84 d án, phân b hu hết trong các ngành kinh tế ca Vit Nam như: năng lượng, bưu chính vin thông, y tế, khí tượng thy văn…

Theo Th trưởng, cách thc h tr ca AFD khá đa dng, t h tr trc tiếp vào NSNN đến cho vay tài tr theo tng d án, hoc cho các doanh nghip vay được Chính ph bo lãnh…

Đc bit, thi gian va qua, AFD đã có s chuyn đi t tài tr tp trung cho phát trin nông nghip nông thôn sang chiến lược tăng t l đu tư ngày càng cao cho lĩnh vc môi trường, chng biến đi khí hu. Điu này rt phù hp vi yêu cu phát trin kinh tế xã hi ca Vit Nam trong giai đon hin nay.

Đi vi lĩnh vc v phát trin cơ s h tng gn vi biến đi khí hu, Th trưởng Trn Xuân Hà cho biết, Vit Nam đã có mt chương trình riêng cho vn đ này và B Tài chính đã phi kết hp vi B Tài nguyên và Môi trường cùng các đa phương đ xây dng chương trình d án cho phù hp,

Theo ông Jean-Pierre Marcelli - Giám đc điu hành ca AFD cho biết, mc tiêu chiến lược ca AFD trong thi gian ti là ưu tiên cho chng biến đi khí hu, môi trường và đy mnh an sinh xã hi. Sp ti, AFD s có thêm b phn vi chc năng tư vn bao gm các chuyên gia tư vn cp cao ca Pháp.

Như vy AFD s có thêm ngun lc h tr cho Vit Nam và các đi tác ca AFD. Các cán b ca AFD sn sàng làm vic vi B Tài chính đ đy nhanh tc đ gii ngân. Ông Jean-Pierre Marcelli khng đnh, AFD s hp tác vi B Tài chính không ch thun túy trong vai trò nhà tài tr mà còn hp tác chuyn giao kiến thc và mong tr thành đi tác tt ca Vit Nam trên mi phương din.

Ti bui làm vic, Th trưởng Trn Xuân Hà đ ngh, trong thi gian ti, B Tài chính và AFD s tiếp tc phi hp đ đánh giá các d án đã trin nhm đy nhanh tiến đ gii ngân ca các d án này. Đng thi, phi hp vi nhau la chn các d án ưu tiên cho giai đon 2019-2020; cùng nhau đánh giá kết qu mt năm thc hin Biên bn ghi nh hp tác gia B Tài chính Vit Nam và AFD tiếp tc hp tác cht ch, hiu qu, cùng nhau n lc đ có được thành công chung.

Xem 333 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng