Thứ ba, 21 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Hỗ trợ các ngân hàng thương mại có vốn của nhà nước tăng vốn điều lệ là rất cần thiết

Ho tro cac ngan hang thuong mai co von cua nha nuoc tang von dieu le la rat can thietĐi biu Quc hi Đ Văn Sinh - y viên Thường trc y ban Kinh tế ca Quc hi đã chia s như vy vi phóng viên bên hành lang kỳ hp th 7, Quc hi khóa XIV.

Ông có đánh giá thế nào v các gii pháp điu hành chính sách tin t  nhng tháng đu năm?

Theo tôi, nhng tháng đu năm, NHNN đã điu hành CSTT rt linh hot. Th hin rõ nét nht là t gia tháng 4/2019, t giá th trường có xu hướng tăng do tác đng ca yếu t bên ngoài liên quan đến nhng thông tin v đàm phán thương mi M-Trung làm gia tăng quan ngi v kh năng xung đt thương mi quc tế din biến tiêu cc và leo thang. Din biến như vy nhưng vic NHNN điu hành khá linh hot v t giá; bơm - hút ra nhp nhàng, đm bo cung tin t va h tr cho nn kinh tế và tăng trưởng tín dng hp lý.

Có ý kiến cho rng, mc tăng trưởng tín dng nhng tháng đu năm là thp. Quan đim ca ông thế nào?

Theo như báo cáo ca NHNN thì tính đến ngày 29/4/2019, tín dng tăng 4,44% so vi cui năm 2018. Có người cho rng cn phi đy mnh tín dng lên, nhưng theo tôi trong trường hp tăng trưởng tín dng như vy nhưng nn kinh tế vn tăng trưởng tt là rt hp lý. Ch trong trường hp tăng trưởng kinh tế chm mà nguyên nhân được phân tích do tăng trưởng tín dng hoc dòng vn không đi vào lĩnh vc ưu tiên thì chúng ta mi phi xem li. Còn tt c đang vn hành tt thì không vn đ gì.

Đc bit, NH có vai trò kim soát lm phát nên NHNN phi tính toán cung tin hp lý đ va đm bo tăng trưởng nhưng li va kim soát lm phát. Và NHNN cũng phát đi thông đip sn sàng điu chnh tăng trưởng tín dng nếu cn thiết là rt hp lý nên không có gì phi lo ngi.

Ông có đng tình vi phương án gi li li nhun ca ngân hàng hoc chia c tc bng c phiếu đ tăng năng lc tài chính cho các ngân hàng thương mi có vn Nhà nước?

Tôi cho rng, vic nâng cao năng lc tài chính thông qua tăng vn điu l ca ngân hàng thương mi có vn Nhà nước nhm đm bo vai trò dn dt th trường ca các ngân hàng là cn thiết. Và NHNN đưa ra phương án gi li li nhun ca ngân hàng hoc chia c tc bng c phiếu đ tăng năng lc tài chính cho 4 ngân hàng thương mi có vn Nhà nước hoàn toàn phù hp.

Mong mun ca chúng ta là h thng NH phi tim cn các thông l quc tế, trong đó có vic đm bo đáp ng yêu cu t l an toàn vn ti thiu theo Basel II. Bên cnh đó, các ngân hàng thương mi ln ca chúng ta so quy mô các NH ln khác trên thế gii thì còn khá khiêm tn. Vì vy, cn phi nâng cao v nhiu mt cho các ngân hàng thương mi có vn Nhà nước c v qun tr, điu hành và đc bit nâng cao ngun lc v vn.

Phương án gi li li nhun ca NH hoc chia c tc bng c phiếu đ tăng năng lc tài chính cho các ngân hàng thương mi có vn Nhà nước hay nói cách khác là s dng ngân sách cho vic tăng vn cũng phù hp trong bi cnh thi gian qua nhng ngành, lĩnh vc nào Nhà nước cn tp trung phát trin thì phi được ưu tiên. Nhìn rng ra, chúng ta cũng đang thoái vn lĩnh vc không cn thiết thì có th dùng vn đó đ tái đu tư vào nhng lĩnh vc thiết thc hơn nhm tăng cường năng lc.

Phân tích đ thy, NH cung cp c ngun vn cho vay ngn hn và vn trung, dài hn cho nn kinh tế mà chúng ta không tăng cường ngun vn thì khó cho NH trong vic cung ng vn cho nn kinh tế. Vì vy, gii pháp cn s h tr ca Nhà nước trong vic tăng vn ca các ngân hàng thương mi có vn Nhà nước là rt quan trng, cn thiết và phù hp trong bi cnh hin nay.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.