Thứ sáu, 15 Tháng 11 2019
TIN MỚI
Bước chuyển mình quan trọng của thẻ nội địa ngân hàng Việt Nam

Bước chuyển mình quan trọng của thẻ nội địa ngân hàng Việt Nam

Ngày 28/5, dưới s ch đo ca Ngân hàng Nhà nước, Hi th Ngân hàng Vit Nam (VBCA) phi hp vi Công ty C phn Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS) và 7 ngân hàng đu tiên gm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank, ABBank chính thc công b ra mt sn phm th chip ni đa ca các ngân hàng.

Chuyn đi th thanh toán ni đa t th t sang th chip là mt trong nhng gii pháp trng tâm ca ngành ngân hàng được Th tướng Chính ph phê duyt ti Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020 (Quyết đnh 2545/QĐ-TTg).Thc hin ch đo ca Th tướng Chính ph, căn c các quy đnh pháp lut hin hành v tiêu chun và quy chun k thut, ngày 05/10/2018, Thng đc NHNN đã ký Quyết đnh s 1927/QĐ-NHNN công b B tiêu chun cơ s v th chip ni đa; trong đó quy đnh chi tiết v các yêu cu k thut th thanh toán ni đa ti Vit Nam theo công ngh chip tiếp xúc và không tiếp xúc, tương thích vi chun EMV ca quc tế. Tiếp đó, Thng đc NHNN đã ban hành Thông tư s 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 quy đnh v l trình chuyn đi th ngân hàng sang th tuân th tiêu chun cơ s v th chip ni đa; theo đó, l trình chuyn đi đi vi t chc thanh toán th là đến ngày 31/12/2020 và đi vi t chc phát hành th là ngày 31/12/2021.

Phát biu ch đo ti s kin, Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Nguyn Kim Anh nhn mnh: “Vic chuyn đi th chip ni đa là xu thế tt yếu ca các nước trong khu vc và quc tế trước tình trng ti phm công ngh cao ngày càng gia tăng và tp trung vào các th trường chưa thc hin chuyn đi công ngh chip. Do vy, Hi th ngân hàng Vit Nam, các ngân hàng, Napas và đơn v có liên quan cn phi hp cht ch, tích cc hơn na đ đy nhanh quá trình chuyn đi th chip ni đa theo đúng l trình NHNN đã ban hành. Công tác chuyn đi phi đm bo hot đng th vn din ra liên tc, n đnh và an toàn; đng thi, cn đm bo quyn li hp pháp ca khách hàng ch th trong quá trình thc hin chuyn đi.”

Đánh giá v vic thc hin các mc tiêu trước mt, bà Nguyn Tú Anh, Ch tch Hi đng Qun tr Napas cho biết: đã sn sàng ngun lc v nhân s và công ngh đ h tr các ngân hàng còn li thc hin vic nâng cp h thng phát hành, thanh toán th chip ni đa. Napas đang nghiên cu vic hp tác vi các t chc th quc tế đ cùng vi các ngân hàng Vit Nam phát hành ra th trường th đng thương hiu (co-badge) gia th chip ni đa và th chip quc tế, cho phép khách hàng s hu chiếc th này s dng thun tin c trong nước và nước ngoài."Bên cnh đó, nhm h tr các ngân hàng trong công tác chuyn đi, hướng ti mc tiêu chuyn đi th chip ni đa theo l trình ca NHNN, Napas đã trin khai chính sách gim phí dch v chuyn mch lên đến 80% (tùy theo loi giao dch) cho các ngân hàng hoàn thành các điu kin k thut đ chuyn đi th t sang theo tiêu chun th chip ni đa t 1/5/2019", bà Nguyn Tú Anh nhn mnh.

Trao đi ti s kin, Hi th ngân hàng Vit nam và lãnh đo ca 7 ngân hàng đu tiên trin khai phát hành và thanh toán th chip ni đa cam kết tiếp tc n lc hoàn thành công tác chuyn đi th chip ni đa theo l trình đt ra ca NHNN. Vic chuyn đi th t sang th chip ni đa s không nh hưởng ti giao dch ca khách hàng.

Ln đu tiên th trường thanh toán Vit Nam trin khai áp dng mt tiêu chun k thut thng nht tương thích vi tiêu chun quc tế EMV, khng đnh tính t chng dng kp thi nhng thành tu tiến b ca CMCN 4.0 trong hot đng thanh toán ca ngành ngân hàng; giúp cho các giao dch thanh toán an toàn, bo mt hơn, to điu kin thun li cho các ngân hàng phát trin tính năng thanh toán mi, hin đi cho sn phm th ni đa; m ra cơ hi đ th ni đa tham gia hi nhp quc tế.Vi h tng thanh toán không tiếp xúc ca th chip ni đa, cng vi vic ng dng công ngh đ s hoá thông tin th lên thiết b di đng, tương lai th trường s đón nhn trào lưu thanh toán “chm” ngày càng ph biến.

Hin Vit Nam có 48 ngân hàng phát hành th ni đa vi s lượng khong 76 triu th, hơn 261.000 máy POS và 18.600 máy ATM; trong đó phn ln POS đã tuân theo Tiêu chun EMV nên vic trin khai th chip ni đa trên các thiết b chp nhn th s không quá phc tp. Theo kế hoch đt ra, đến 31/12/2019, các ngân hàng thương mi thc hin chuyn đi ít nht 30% s lượng th t ni đa, 35% s lượng ATM và 50% s lượng POS hin có sang công ngh chip tiếp xúc và không tiếp xúc. Toàn b máy ATM và POS trên th trường đm bo tuân th Tiêu chun VCCS vào 31/12/2020. Chm nht vào 31/12/2021, toàn b th t ni đa đang lưu hành ca t chc phát hành th tuân th TCCS v th chip ni.
Xem 247 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.