Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

SeABank khởi động giải chạy "Cộng đồng chạy vì tương lai”

SeABank khoi dong giai chay Cong dong chay vi tuong laiNgày 26/5/2019, ti TP. Đà Nng, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) đã phi hp vi Ban ch đo Trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa, Hi Doanh nhân Tr thành ph Đà Nng t chc gii chy “Cng đng chy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019”.

Đây là s kin đu tiên khi đng cho chui gii chy “Cng đng chy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” ti 4 đa bàn gm: Đà Nng, Hà Ni, TP. H Chí Minh, Hi Phòng. Đây là năm th 2 gii chy được t chc, th hin phương châm kinh doanh ca SeABank luôn gn lin vi mc tiêu nhm đóng góp cho s phát trin kinh tế đt nước và mang li giá tr cho cng đng. Ti mi đa đim, Qu Ươm mm ước mơ ca SeABank s trao tng 10 hc bng khuyến hc trn đi ph thông cho các em hc sinh nghèo hiếu hc.

Gii “Cng đng chy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019” ti Đà Nng thu hút s tham gia ca hơn 1.000 vn đng viên bao gm Ban Lãnh đo và CBNV SeABank, Hi Doanh nhân Tr thành ph Đà Nng cũng như các doanh nghip ti Đà Nng vi 5 phn thi: Chy bán chuyên nghip Nam/N, Chy tiếp sc Gia đình và chy phong trào Nam/N vi tng tr giá gii thưởng gn 70 triu đng.

Đc bit, ti s kin này, Qu Ươm mm ước mơ ca SeABank và các nhà tài tr hc bng gm Tp đoàn BRG, Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nng, Công ty C phn Bit th và Khách sn Bin Đông Phương, Công ty C phn PVI, Công ty TNHH MTV Bt đng sn Minh Minh Land cùng các nhà ho tâm khác đã trao tng 10 sut hc bng Ươm mm ước mơ cho các em hc sinh gii có hoàn cnh khó khăn thành ph Đà Nng, Huế, Qung Ngãi, Qung Tr. Mi em s được Qu Ươm mm ước mơ h tr 1 triu đng/tháng cho đến khi hc hết lp 12 vi tng giá tr lên ti gn 900 triu đng.

Bà Lê Thu Thy - Tng Giám đc SeABank cho biết: “Bên cnh vic thường xuyên t chc các hot đng thin nguyn, h tr các c già neo đơn, bnh nhân nghèo ti bnh vin, SeABank dành s quan tâm đc biết đi vi tr em - thế h tương lai ca đt nước. Không ch tài tr các d án liên quan đến tr em, SeABank còn thành lp và duy trì 3 qu t thin gm Qu t thin y tế xã hi One Day One Smile, Qu bo an Lan ta yêu thương và qu hc bng Ươm mm Ước mơ mang đến cơ hi được hc tp, thc hin ước mơ đến trường cho hàng trăm hc sinh, sinh viên nghèo hiếu hc và cho các em nim tin vượt lên chính mình.

Hin Qu Ươm mm Ước mơ đang nhn h tr 84 em hc sinh/sinh viên nghèo trên toàn quc vi s tin 1 triu đng/tháng/em cho đến khi các em hoàn thành chương trình hc lp 12. Không ch vy, sau khi tt nghip SeABank cũng h tr mi em s vn 10 triu đng khi nghip đ các em có thêm t tin đ la chn cho mình mt tương lai tươi sáng hơn.
Xem 407 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng